Підсумки проведення Київських правових читань «Речове право: пріоритети та перспективи»

22 березня 2019 року в головному (червоному) корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно пройшли Київські правові читання «Речове право: пріоритети та перспективи».

Ініціатором проведення заходу виступила кафедра цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робоча програма Київських правових читань проходила у два етапи: круглий стіл «Речове право: теорія та практика» та практичний семінар за темою «Аргументація вирішення речового спору». Модерування здійснювали провідні науковці-дослідники речового права, адвокати, поважні представники центральних органів державної влади та суддівського корпусу.

В межах заходу відбулась презентація підручника «Речове право» завідувача кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Романа Андрійовича Майданика. Логічним її продовженням стало представлення учасникам Київських правових читань он-лайн курсу «Речове право» на базі платформи освітнього проекту RM School.

Загалом у Київських правових читаннях взяло участь понад 50 правників з усієї України. Серед них, окрім суддів, адвокатів, юристів-практиків, були науково-педагогічні працівники з провідних юридичних вузів України, в тому числі з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника тощо. З огляду на практичну спрямованість заходу в Київських правових читаннях активну участь взяли представники відомих юридичних фірм України, Міністерства юстиції України, Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), судді Верховного Суду та Конституційного Суду України.

Захід пройшов у робочій, відкритій і діловій атмосфері. Майже всі доповіді викликали з боку учасників заходу чисельні запитання, полеміку та коментарі, що ще раз засвідчило, що інтерес до проблематики речового права є, так само як є і потенціал для вирішення наявних в ньому проблем.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua