Центр польського права юридичного факультету

ЦЕНТР ПОЛЬСЬКОГО ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

 1. Кількість людей задіяних у роботі Центру
 • Радишевська Олеся Ростиславівна, директор Центру
 • Панковська-Лір Беата, заступник Центру
 • Берлач Анатолій Іванович
 • Крижанівська Ірина Анатоліївна, фахівець 2-ї категорії
 • Сушик Ольга Володимирівна, фахівець 2-ї категорії
 • Пилипчук Ірина Вікторівна, фахівець 2-ї категорії
 • Гончаренко Богдана Богданівна
 • Бажанова Вікторія Олегівна, фахівець 2-ї категорії

 

 1. Наявність окремого приміщення: ауд. 134 головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 2. Основні завдання та обов'язки Центру відповідно до Положення простворення Центру польського права

Центр польського права (Centrum Prawa Polskiego) є підрозділом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з листопада 2015 року, створений з метою налагодження постійних академічних зв’язків і здійснення спільних дослідницьких, навчальних проектів між юридичним факультетом Університету та закладами вищої освіти Польщі (станом на 2019 рік підписано 24 угоди про міжнародну співпрацю).

 

 1. Відповідно до мети створення завданнями Центру є:

2.1. Організація та проведення, у тому числі за участю викладачів польських вищих навчальних закладів, навчальних занять зі студентами і викладачами юридичного факультету, спрямованих на отримання знань з польського законодавства, польської юридичної доктрини, а також юридичної польської мови.

2.2. Сприяння проведенню студентами і викладачами юридичного факультету наукових досліджень польського законодавства та польської юридичної доктрини.

2.3. Пошук партнерів з кола польських вищих навчальних закладів, наукових установ та інших державних і недержавних утворень для проведення спільних навчальних та наукових заходів на юридичному факультеті.

2.4. Участь у конкурсах на отримання матеріальної, організаційної тощо допомоги, необхідної для досягнення мети функціонування Центру.

2.5. Організація та проведення занять з вивчення студентами та викладачами юридичного факультету польської, у тому числі польської юридичної, мови.

2.6. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови навчання та стажування у Республіці Польща, про можливості участі студентів та викладачів юридичного факультету у польськомовних міжнародних програмах і проектах, а також можливість проходження стажування в престижних польських юридичних об’єднаннях, адвокатських конторах, банках, комерційних корпораціях та державних та муніципальних установах.

2.7. Сприяння студентам та викладачам юридичного факультету у встановленні контактів з професорсько-викладацьким складом полських вищих навчальних закладів та наукових установ.

2.8. Організаційна та консультативна підготовка студентів юридичного факультету до навчання у Польщі.

2.9. Проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів, круглих столів та інших подібних заходів.

2.10. Пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи.

2.11. Встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичним представництвом Республіки Польща, польськими фондами та місіями в Україні.

 

 1. Заходи/діяльність Центру за 2019 календарний рік.
 • 16 січня 2019 року директор Центру польського права доц., к.ю.н. Радишевська Олеся брала участь у роботі екзаменаційної комісії по захисту магістерських робіт польською мовою зі спеціальності «Право» на юридичному факультеті Запорізького національного університету. Ця академічна ініціатива є результатом спільного проекту ЗНУ та Вроцлавського університету (Польща). Представництво на ЗНУ функціонує з вересня 2018 року на ЗНУ функціонує представництво. 
 • Поновлено вивчення польської мови юридичного спрямування з 5 лютого 2019 року кожного вівторка та четверга для студентів, викладачів, співробітників КНУ імені Тараса Шевченка о 13.00 в ауд.134 Головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Представники юридичного факультету д.ю.н., проф. Анатолій Берлач (кафедра адміністративного права)  та д.ю.н., проф. Наталія Якимчук (кафедра фінансового права) опублікували результати наукових досліджень у спільній міжнародній багатотомній монографії "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych" (Краків, 2019, Том 2) 
 • Центр долучився до укладення у 2019 році двосторонньої угоди про академічне та наукове співробітництво між Лодзьким університетом та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що надає можливість студентам юридичного факультету у рамках проекту академічної мобільності навчатися на Факультеті права та адміністрації Лодзького університету, котрий у рейтингу 2018 року займає почесне 4 місце. Термін навчання: з 1 жовтня 2019 року (на 1 семестр)
 • В березні 2019 року студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, випускниця Школи польського права Центру польського права, ​ Алла Килівник​ розпочала навчання на Факультеті права та адміністрації Щецинського університету у рамках програми ЄС з академічної мобільності для студентів Еразмус+.
 • 5-6 квітня 2019 року на базі Центру польського права відбулась презентація нової міжфакультетської магістерської програми юридичного, економічного, хімічного факультетів, ФРЕКС та Інституту біології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка- «Економічна безпека підприємництва». 
 • 25 квітня 2019 року представники юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, випускники Школи польського права разом із заступником директора Центру польського права пані Беатою Панковською-Л'єр взяли участь у роботі Бізнес-Конгресу у Києві, що проводила Німецько-Українська промислово-торговельна палата. Обговорювали цивільно-правові та процесуально-правові особливості ведення інвесторами бізнесу в Україні.
 • 26 квітня 2019 року представники кафедри екологічного права юридичного факультету (4 доценти кафедри)  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за організаційної підтримки Центру польського права, брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та розвиток водного права», що відбувалась на базі юридичного факультету Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині.
 • 16 травня Центр польського права представляв підсумок дворічної співпраці (2017-2019) між юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Факультетом права та адміністрації Варшавського університету був виданий Буклет про діяльність Центру (2017-2019). Співпраця була реалізована з ініціативи Центру досліджень польської правової доктрини Факультету права та адміністрації Варшавського університету в рамках програми DIALOG Міністертсва науки та вищої освіти Республіки Польща.
  У межах співпраці на базі Центру польського права та Представництва Центру досліджень польської правової доктрини на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
  - реалізований проект «Школа польського права» та програма «Наукові стажування для вдосконалення»;
  - відбувалась організаційно-інформаційна підтримка слухачів Школи польського права і викладачів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у науково-практичних заходах у Польщі та викладачів Факультету права та адміністрації Варшавського університету в Україні;
  - опубліковано результат спільних наукових досліджень, що представляють погляди двох правових культур;
  - здійснювались культурно-інтеграційні заходи;
  - сформовано бібліотечний фонд Центру польського права i розповсюджено наукові доробки викладачів Факультетом права та адміністрації Варшавського університету.
 • 31 травня 2019 року Центр польського права здійснював організаційну підтримку Міжнародної науково-практичній конференції на тему: “Еколого–правовий статус людини і громадянина в Україні та світі: ретроспективний та перспективний погляди”. У межах конференціі виступили представники Факультету права та адміністрації Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в м.Любліні (dr Hanna Spasowska-Czarny, dr Anna Ostrowska, dr Emil Kruk)  та Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ (dr  hab. Anna Haładyj). Конференція проводилась кафедрою екологічного права і кафедрою земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
 • 4 червня 2019 року відбулась студентська україно-польська зустріч-дискусія «Сучасний розвиток європейського конституціоналізму: досвід Республіки Польща та України», на якій з доповідями виступали студенти  Факультету  права і адміністрації Університету ім. Маріі Кюрі – Склодовської м.Любліна (Польща) та юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Здійсювалась організаційна підтримка приїзду та виступу др. права Павла Садовського (Факультет права і адміністрації Університету ім. Маріі Кюрі – Склодовської м.Любліна ) на Міжнародному круглому столі «Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення» (4 червня 2019 року), що проводилась кафедрою конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 • 9 червня 2019 року відбувся з'їзд випускників Школи польського права 2017/2018 під час святкування на Дні польської культури у Києві.
 • 2 липня 2019 року за організаційної підтримки Центру польського права представники юридичного факультету ­–  кафедри екологічного права (к.ю.н., доц. Сушик О.) і кафедри земельного та аграрного права (к.ю.н., доц. Марусенко Р., к.ю.н., доц. Марченко С., к.ю.н., доц. Третяк Т., к.ю.н., ас. Сюйва І.),  опублікували результати своєї діяльності у фаховому зарубіжному виданні « Przeglad Prawa Administacyjnegо”.
 • На підставі Двосторонньої угоди між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Лодзьким університетом протягом травня-червня 2019 року Центр польського права здійснював організаційну підтримку  студентам юридичного факультету. Олексій Огороднійчук  і Максим Гриф (студенти 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) отримали офіційне запрошення та їдуть на навчання на І зимовий семестр (2019/2020) на Факультет права і адміністрації Лодзького університету.
 • 18 вересня 2019 року поновлення курсу вивчення польської мови юридичного спрямування початкового рівня та підготовки для державного сертифікаційного іспиту на знання польської мови на рівень B 2. Лекції проводить к.ф.н., Гончаренко Богдана Богданівна.
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua