Центр романського права юридичного факультету

ЦЕНТР РОМАНСЬКОГО ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 1. Шабатько Катерина Василівна – директор
 2. Вавженчук Сергій Ярославович – фахівець 1 категорії
 3. Хоменко Михайло Михайлович – фахівець 1 категорії 

Основні завдання ЦРП відповідно до положення про створення центру

Відповідно до мети створення завданнями ЦРП є:

 

 1. Організація та проведення, у тому числі за участю викладачів вищих навчальних закладів Франції, Швейцарії, Бельгії, Люксембургу, Італії, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Канади тощо, навчальних занять зі студентами і викладачами юридичного факультету, спрямованих на отримання знань із законодавства та юридичної доктрини вищезазначених країн .
 2. Сприяння проведенню студентами і викладачами юридичного факультету наукових досліджень законодавства та юридичної доктрини країн романської підсистеми романо-германської правової системи.
 3. Пошук партнерів із кола вищих навчальних закладів, наукових установ та інших державних і недержавних утворень вищезазначених країн для проведення спільних навчальних та наукових заходів на юридичному факультеті.
 4. Участь у конкурсах на отримання матеріальної, організаційної тощо допомоги, необхідної для досягнення мети функціонування ЦРП.
 5. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови навчання та стажування у вищих навчальних закладах країн романської підсистеми романо-германської правової системи, а також про можливості участі студентів і викладачів юридичного факультету у міжнародних програмах і проектах, що пропонуються дипломатичними представництвами вищезазначених країн в Україні.
 6. Сприяння студентам та викладачам юридичного факультету у встановленні контактів із професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів і наукових установ Франції, Швейцарії, Бельгії, Люксембургу, Італії, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Канади тощо .
 7. Організаційна та консультативна підготовка студентів юридичного факультету до навчання у вищих навчальних закладах вищезазначених країнах.
 8. Проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів, круглих столів та інших подібних заходів.
 9. Пошук і розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи.
 10. Установлення та підтримка зв’язків із дипломатичними представництвами і фондами вищезазначених країн в Україні.

Заходи/діяльність ЦРП за 2019 к.р.

 1. Фінальна стадія проведення перемовин із представниками Страсбурзького університету стосовно підписання угод щодо подвійного франко-українського  дипломування та наукового керівництва дисертаційними дослідженнями (cotutelle de thèse) Школьного В., аспіранта кафедри цивільного права юридичного факультету, та Шрамової О., аспірантки кафедри теорії права та держави юридичного факультету, на період із 2018/2019 н.р. до 2020/2021 н.р. (січень 2019 р.).
 2. Підписання вищезазначених угод (січень 2019 р.).
 3. Підписання угоди щодо співробітництва між ЦРП та Федерацією з наукових досліджень «L’Europe en mutation» Страсбурзького університету (січень 2019 р.).
 4. Організаційна і консультативна підготовка  вищезгаданих аспірантів до навчання у докторській школі юридичних наук Страсбурзького університету  (січень 2019 р.).
 5. Організаційна і консультативна підготовка двох студентів першого курсу магістратури  юридичного факультету до навчання протягом 6 місяців на першому курсі магістратури юридичного факультету та інституту політичних наук  Стасбурзького університету (січень 2019 р.).
 6. Проходження наукового стажування директором ЦРП у науково-дослідному інституті “Carré de Malberg” (січень 2019 р.).
 7. Продовження роботи над колективною науковою монографією , присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (січень 2019 р.).
 8. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови навчання та стажування у  вищих навчальних закладах (ВНЗ) Франції, Швейцарії, Бельгії, Люксембургу, Італії, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Канади тощо, а також про можливості участі студентів і викладачів юридичного факультету у міжнародних програмах і проектах, що пропонуються дипломатичними представництвами вищезазначених країн в Україні (лютий 2019 р.).
 9. Проведення перемовин із представниками Офісу РЄ у Києві щодо проведення спільних заходів (лютий 2019 р.).
 10. Зустріч з італійським професором Альдо Берлінгуером з Університету Кальярі (о. Сардинія, Італія) та обговорення його звіту щодо написання італійської частини колективної наукової монографії, присвяченої питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (лютий 2019 р.).
 11. Організація та сприяння проведенню серії лекцій із порівняльного права вищезгаданим професором для студентів і викладачів юридичного факультету (лютий 2019 р.).
 12. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (лютий 2019 р.).
 13. Організація і проведення освітньо-наукового семінару- презентації щодо можливостей навчання і проведення наукових досліджень для правників спільно з Посольством Франції в Україні, Французьким інститутом в Україні та бюро Campus France у м. Києві (березень 2019).
 14. Установлення зв’язків із ВНЗ, НУО та Посольством Канади в Україні (березень 2019).
 15. Збирання, обробка й оперативне поширення оновленої інформації про умови навчання та стажування у  вищих навчальних закладах (ВНЗ) Франції, Швейцарії, Бельгії, Люксембургу, Італії, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Канади тощо, а також про можливості участі студентів і викладачів юридичного факультету у міжнародних програмах і проектах, що пропонуються дипломатичними представництвами вищезазначених країн в Україні (березень 2019 р.).
 16. Продовження роботи над колективною науковою монографією , присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (березень 2019 р.).
 17. Проведення співробітниками ЦРП публічної лекції «Правові позиції Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з прав людини щодо статусу дитини на пренатальній стадії розвитку» (квітень 2019 р.).
 18. Участь в організації та проведенні IX Міжнародного цивілістичного форуму «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС» (квітень 2019 р.).
 19. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (квітень 2019 р.).
 20. Сприяння проведенню викладачами юридичного факультету наукових досліджень законодавства та юридичної доктрини країн романської підсистеми романо-германської правової системи (квітень 2019 р.).
 21. Проведення низки зустрічей і досягнення домовленостей із представниками Посольства Франції в Україні щодо спільного проведення освітніх і наукових заходів (травень 2019 р.).
 22. Написання та подача проектної заявки до Посольства Франції в Україні задля отримання гранту на проведення Міжнародного кругло столу  «Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення» (травень 2019 р.).
 23. Установлення зв’язків із ВНЗ Бельгії  (травень 2019).
 24. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (травень 2019 р.).
 25. Організація і проведення Міжнародного кругло столу  «Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення» у співробітництві з Посольством Франції в Україні, кафедрою коснтитуційного права, ВГО “Асоціація українських правників” та ГО “Центр інтелектуального та громадського розвитку” (червень 2019).
 26. Презентація ЦРП представникам Міністерства закордонних справ Франції на юридичному факультеті КНУ. Досягнення домовленостей щодо подальшої підтримки і розвитку зв’язків із Францією (червень 2019 р).
 27. Проведення зустрічі із представниками Міністерства внутрішніх справ Франції і досягнення домовленостей щодо співробітництва (червень 2019).
 28. Проведення перемовин і досягнення домовленостей із представниками ГО Франції «Асоціація регіонального розвитку» щодо спільної подачі заявок задля отримання грантів на спільне проведення різноманітних наукових і освітніх заходів (червень 2019).
 29. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (червень 2019 р.).
 30. Проведення перемовин і досягнення домовленостей із представниками Генерального директорату з питань демократії  РЄ щодо спільних проектів, пов’язаних із розвитком місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні (липень 2019 р.).
 31. Продовження роботи над спільною із зарубіжними колегами проектною заявкою  у рамках програми ЄС “Еразмус +” (КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”) (липень2019 р.).
 32. Робота над спільними із зарубіжними колегами статтями (липень 2019 р.).
 33. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (липень 2019 р.).
 34. Проведення перемовин і досягнення домовленостей із представниками Посольства Швейцарії в Україні щодо спільної організації та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади взаємодії інституцій громадянського суспільства та органів публічної влади в Україні та зарубіжних країнах»  у листопаді 2019 р. (липень 2019 р.).
 35. Продовження роботи над спільними із зарубіжними колегами статтями (серпень 2019 р.).
 36. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (серпень 2019 р.).
 37. Продовження роботи над спільною із зарубіжними колегами проектною заявкою  у рамках програми ЄС “Еразмус +” (КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”) (серпень 2019 р.).
 38. Проведення перемовин і досягнення домовленостей із представниками Посольства Італії в Україні щодо спільної організації та  проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади взаємодії інституцій громадянського суспільства та органів публічної влади в Україні та зарубіжних країнах»  конференції у листопаді 2019 р. та публікації колективної наукової монографії, присвяченої питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (серпень 2019 р.).
 39. Проведення перемовин і досягнення домовленостей із представниками Посольства Франції в Україні щодо спільної організації та проведення  Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади взаємодії інституцій громадянського суспільства та органів публічної влади в Україні та зарубіжних країнах»  у листопаді 2019 р. , а також публікації колективної наукової монографії, присвяченої питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (вересень 2019 р.).
 40. Написання проектної заявки для отримання гранту на організацію і проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади взаємодії інституцій громадянського суспільства та органів публічної влади в Україні та зарубіжних країнах» (вересень 2019 р.).
 41. Продовження роботи над спільними із зарубіжними колегами статтями (вересень 2019 р.).
 42. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (вересень 2019 р.).
 43. Продовження роботи над спільною із зарубіжними колегами проектною заявкою  у рамках програми ЄС “Еразмус +” (КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”) (серпень 2019 р.).
 44. Розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи (вересень 2019 р.).
 45. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови навчання та стажування у  вищих навчальних закладах (ВНЗ) Франції, Швейцарії, Бельгії, Люксембургу, Італії, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Канади тощо, а також про можливості участі студентів і викладачів юридичного факультету у міжнародних програмах і проектах, що пропонуються дипломатичними представництвами вищезазначених країн в Україні (жовтень 2019 р.).
 46. Сприяння студентам та викладачам юридичного факультету у встановленні контактів із професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів і наукових установ країн романської підсистеми романо-германської правової системи (жовтень 2019 р.).
 47. Розширення зв’язків із ВНЗ Нідерландів  (жовтень 2019).
 48. Подача  проектної заявки для отримання гранту на організацію і проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади взаємодії інституцій громадянського суспільства та органів публічної влади в Україні та зарубіжних країнах» (жовтень 2019 р.).
 49. Написання проектної заявки для отримання гранту на організацію і проведення серії тренінгів для студентів юридичних факультетів , представників громадянського суспільства та органів публічної влади України протягом лютого 2020 р. –  червня 2020 р. і міжнародного форуму у вересні 2020 р (жовтень 2019 р.).
 50. Продовження роботи над спільними із зарубіжними колегами статтями (жовтень 2019 р.).
 51. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (жовтень 2019 р.).
 52. Продовження роботи над спільною із зарубіжними колегами проектною заявкою  у рамках програми ЄС “Еразмус +” (КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”) (жовтень 2019 р.).
 53. Організація і проведення серії лекцій із цивільного права Франції та Італії для студентів і викладачів юридичного факультету фахівцями ЦРП  (жовтень 2019 р.).
 54. Організація і проведення  Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади взаємодії інституцій громадянського суспільства та органів публічної влади в Україні та зарубіжних країнах» (листопад  2019 р.).
 55. Організація і проведення серії лекцій із трудового права Франції та Італії для студентів і викладачів юридичного факультету фахівцями ЦРП  (листопад 2019 р.).
 56. Розширення партнерів із кола державних і недержавних утворень країн романської підсистеми романо-германської правової системи.
 57. Подача проектної заявки для отримання гранту на організацію і проведення серії тренінгів для студентів юридичних факультетів , представників громадянського суспільства та органів публічної влади України протягом лютого 2020 р. – червня 2020 р. і міжнародного форуму у вересні 2020 р (листопад 2019 р.).
 58. Продовження роботи над спільними із зарубіжними колегами статтями (листопад 2019 р.).
 59. Продовження роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (листопад 2019 р.).
 60. Продовження роботи над спільною із зарубіжними колегами проектною заявкою  у рамках програми ЄС “Еразмус +” (КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”) (листопад 2019 р.).
 61. Розширення зв’язків із ВНЗ Іспанії  (листопад 2019).
 62. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови навчання та стажування у вищих навчальних закладах (ВНЗ) Франції, Швейцарії, Бельгії, Люксембургу, Італії, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Канади тощо, а також про можливості участі студентів і викладачів юридичного факультету у міжнародних програмах і проектах, що пропонуються дипломатичними представництвами та фондами вищезазначених країн в Україні (грудень 2019 р.).
 63. Продовження роботи над спільними із зарубіжними колегами статтями (грудень 2019 р.).
 64. Завершення роботи над колективною науковою монографією, присвяченою питанням місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах (грудень 2019 р.).
 65. Завершення роботи над спільною із зарубіжними колегами проектною заявкою  у рамках програми ЄС “Еразмус +” (КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”) (грудень 2019 р.).
 66. Організаційна та консультативна підготовка студентів юридичного факультету до навчання та проходження стажування у вищих навчальних закладах країн романської підсистеми романо-германської правової системи (грудень 2019 р.).
 67. Розширення зв’язків із ВНЗ Португалії  (грудень 2019 р). 
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua