⚔️ ЮРИДИЧНА ОБОРОНА: ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ (СТАТТЯ 114-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

Статтею 114-1 Кримінального кодексу України (далі – КК) регламентовано специфічну частину юридичних складів злочинів, які передбачають кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Об’єктивна сторона злочину полягає в діянні (дії або бездіяльності), яким вчиняється перешкода Збройним Силам України чи іншим військовим формуванням у здійсненні ними законної діяльності.

Перешкода законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань може бути вчинена різними способами: 1) шляхом насильства; 2) погрози; 3) обману; 4) підкупом чи іншим способом.

Під насильством розуміється спричинення шкоди життю або здоров’ю особи, пов’язане з нанесенням удару, побоїв, тілесних ушкоджень, позбавленням життя або позбавленням волі.

Погроза полягає у психологічному впливі (залякуванні) на волю чи свідомість особи й може проявлятися в наступних формах: погроза вбивством, нанесення тілесних ушкоджень, знищення або пошкодження майна. При цьому, суб’єкт може погрожувати застосувати насильство або знищити майно не лише щодо представників Збройних Сил України чи інших військових формувань, яким адресується погроза, але й щодо інших осіб (наприклад, близьким йому особам: дружині, дитині, рідному брату або сестрі).

Обман як спосіб перешкоджання  законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань – це повідомлення завідомо неправдивих відомостей, які вводять в оману представників Збройних Сил України чи інших військових формувань щодо здійснення чи можливості здійснення законної діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Наприклад, повідомлення неправдивих даних про час і місце розміщення представників країни агресора, його кількісного чи особового складу, озброєння, місць розташування вибухових пристроїв тощо.

Обман може бути вчинено і шляхом умисного замовчування певних даних, які зобов’язаний був повідомити Збройним Силам України чи іншим військовим формуванням. Наприклад, умисне замовчування про місця розташування блок постів представників країни агресора або місць мінування.

Підкуп, як спосіб перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, полягає в схилянні представників Збройних Сил України чи інших військових формувань до невиконання законодавчо регламентованих обов’язків, пов’язаних із діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань (це може бути як дія так і бездіяльність) шляхом обіцянки, пропозиції, надання грошових коштів чи іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру.

До інших способів належать інші дії, що спрямовані на створення перепон у діяльності або виконанні військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань України своїх службових обов’язків, зокрема:  захоплення, викрадення, знищення засобів, необхідних для виконання поставлених перед Збройними Силами України та іншими військовим формуванням завдань; блокування, перекриття чи знищення доріг, мостів за маршрутом пересування підрозділів Збройних Сил України чи інших військових формувань.

Необхідно звернути увагу, що окремі зазначені вище способи утворюють склад самостійних юридичних складів злочинів, які повинні кваліфікуватись за сукупністю злочинів відповідно до сформованих нормативних, правозастосовних та  теоретичних правил (наприклад, умисне вбивство).

 Склад злочину:

1) передбачений у ч. 1 ст. 114-1 КК є формальним (злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

2) регламентований ч. 2 ст. 114-1 КК – матеріальний (злочин вважається закінченим з моменту настання наслідку: загибелі людей або інших тяжких наслідків).

Обов’язковою ознакою складів злочинів, сформульованих в ст. 114-1 КК, є обстановка вчинення зазначених вище діянь – «особливий період».

Кримінально-правовий зміст поняття «особливий період» визначається з урахуванням положень регуляторного законодавства. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Аналогічне визначення зазначене й в Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (стаття 1).

Отже, обов’язковими елементами об’єктивної сторони є: 1) діяння (дія або бездіяльність), яке полягає в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань; при цьому, така перешкода може бути вчинена різними способами (шляхом насильства, погрози, обману, підкупу чи іншим способом); 2) обстановка вчинення зазначених вище діянь – «особливий період». В юридичному складі злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК обов’язковими елементами також є: наслідок (загибель людей або інші тяжкі наслідки) та причинно наслідковий зв'язок між діянням та наслідком.

 

Кандидат юридичних наук,

асистент кафедри кримінально-правової

політики та кримінального права

Навчально-наукового Інституту права                             Дмитро ПТАЩЕНКО

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua