29 квітня 2021 року відбудеться науково-практичний круглий стіл «Кримінальний кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ІНСТИТУТ ПРАВА

 

Кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує до участі в науково-практичному круглому столі «Кримінальний кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття». Захід відбудеться 29 квітня 2021 року.

ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛУ

У рамках роботи круглого столу планується проведення трьох панельних та заключної дискусій:

Панельні дискусії:

- Кримінальний кодекс України 2001 року як етап у розвитку  вітчизняного кримінального законодавства: чи виправдали себе новели первинної редакції КК 2001 року?

- Зміни та доповнення до Кримінального кодексу України 2001-2021 років: позитивні та негативні тенденції.

- Кримінальний кодекс України 2001 року і судова практика: взаємний вплив при здійсненні кримінально-правового регулювання. 

Заключна дискусія:

- Кримінальний кодекс України 2001 року у вітчизняній правовій системі: можливі перспективи.

 

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ

До участі в круглому столі запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, юристи-практики.

ФОРМАТ КРУГЛОГО СТОЛУ

Робота круглого столу відбуватиметься дистанційно на базі платформи Zoom. Посилання, за яким учасники зможуть приєднатися до заходу, буде завчасно розіслано всім учасникам на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації.

Робоча мова круглого столу — українська.

РЕЄСТРАЦІЯ

Для участі в круглому столі необхідно пройти онлайн-реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/aSCsxsbd88vtaaam9

Реєстрація триває по 22 квітня 2021 року.

Оргкомітет залишає за собою право визначити коло учасників, які будуть основними доповідачами під час панельних дискусій.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

За результатами круглого столу планується підготовка електронної збірки тез доповідей учасників, яка буде оприлюднена на офіційному веб-сайті Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   Тези доповідей слід надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. по 25 квітня 2021 року.

Тези доповідей студентів та аспірантів розглядаються за наявності рецензії наукового керівника, який має науковий ступінь та (або) вчене звання.

Тематика доповідей повинна стосуватися актуальних проблем інститутів або окремих положень Загальної та Особливої частини Кримінального кодексу України 2021 року. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають тематиці круглого столу, не містять наукової новизни або суперечать принципам академічної доброчесності.

Вимоги до тез: формат файлу - .doc чи .docx; назва файлу — прізвище учасника в англійській транслітерації; обсяг — до 5 сторінок у форматі А4; поля з усіх боків – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегль — 14, інтервал – 1, стиль – Normal, перший рядок абзацу — відступ 1,25 см.

Назва доповіді та відомості про автора подаються на початку першої сторінки за таким зразком:

 

Андрушко П.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор

 

Проблеми конституційності окремих положень Кримінального кодексу України

 

Посилання на використані джерела слід оформлювати як позатекстові (наприклад, [2] або [3, с. 14]) згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання” з наведенням наприкінці тез списку літератури за таким зразком:

 

Список літератури

 

  1. Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види. Адвокат. 2011. № 6. С. 7-20.
  2. Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2012. 1128 с.

 

Правові акти до списку літератури включати непотрібно.

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua