Укладено Меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації України

1 жовтня 2020 року між Міністерством цифрової трансформації України, в особі заступника Міністра цифрової трансформації України з розвитку публічних послуг Людмили Рабчинської, та Інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в особі виконуючої обов’язки директора, професорки Олени Орлюк було підписано Меморандум про співпрацю.

Співпраця в рамках меморандуму передбачає посилення взаємодії між Університетом і Міністерством цифрової трансформації України у сферах цифровізації громадянського суспільства, цифрового розвитку, цифрових інновацій, розвитку електронної демократії, засобів електронної ідентифікації та розвитку інструментів електронного цифрового підпису, захисту персональних даних у цифровому середовищі.

Сторони домовилися співпрацювати в таких напрямах:

  • розробка спільних наукових ресурсів, пропозицiй i рекомендацiй щодо проєктiв законiв та iнших нормативно-правових актів;
  • розробка i впровадження в освітній процес Інституту навчальних заходів у межах компетенції сторін;
  • забезпечення можливостi фахівцям Мінцифри за окремою домовленiстю з Iнститутом виступати перед студентами Iнституту з разовими лекцiями, майстер-класами, брати участь у засiданнi наукових студентських клубiв, гуртків;
  • органiзацiя та проведення спiльних навчальних стажувань, практик та iншi види спiвпрацi, направленi на здобуття студентами практичного досвiду на державній службі, включаючи можливість проходження студентами освітнього рівня «Магістр» переддипломної практики з урахуванням завдань діяльності Мінцифри;
  • залучення студентів до розробки документів державної політики, проведення консультацій зі стейкхолдерами;
  • створення умов для обміну досвідом між представниками Сторін;
  • сприяння забезпеченню потреб Мінцифри у підвищенні кваліфікації державних службовців;
  • сприяння розміщенню на інтернет-ресурсах Сторін (соціальні мережі, вебсайти тощо) або в друкованих джерелах інформації, створеної у рамках співробітництва за цим Меморандумом;
  • сприяння організації та проведенню конференцій, візитів, зустрічей, семінарів, круглих столів, тренінгів, фестивалів, виставок та інших заходів з питань співпраці згідно з цим Меморандумом.

Міністерство цифрової трансфорації України відноситься до провідних працедавців в сфері права, в тому числі для випускників КНУ імені Тараса Шевченка. Наявні на сьогодні в Інституті права освітні програми дозволяють готувати фахівців високовї якості, здатних долати численні виклики сьогодення та успішно працювати в різних галузях юриспруденції.

 

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net