Інститут права КНУ підписав меморандум про співпрацю з Міністерством юстиції України

Інститут права КНУ підписав меморандум про співпрацю з Міністерством юстиції України

 

Міністр юстиції України Денис Малюська та в.о. директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Орлюк підписали Меморандум про співпрацю у сфері освітньої, наукової, інформаційної діяльності.

Метою співпраці є забезпечення належної діяльності Мін’юсту та Інституту права Університету, здійснення спільних заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців.

Ключовими положеннями Меморандуму передбачено, що фахівці Інституту права:

братимуть участь у роботі над розробленням законопроєктів, здійснюватимуть їх наукову експертизу, науковий аналіз пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання у певних сферах, що потребують надання науково-консультативних висновків про доцільність і необхідність їх прийняття, впровадження та подальшої реалізації;

направлятимуть фахівців із числа професорсько-викладацького складу Інституту права для участі в роботі консультативно-дорадчих та координаційних органів Мін’юсту або його територіальних органів;

сприятимуть участі професорсько-викладацького складу Інституту права в роботі науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, що організовуються Міністерством та його територіальними органами;

проводитимуть професійно орієнтовані зустрічі зі студентами Інституту права, які здобувають вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Право», із залученням фахівців Міністерства;

направлятимуть студентів Інституту права, які здобувають вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Право», для проходження навчальної та інших видів практики в апараті Міністерства, його територіальних органах без укладання додаткових угод;

погоджуватимуть з Міністерством до початку відповідної практики терміни її проходження, кількісний склад студентів, що направляються для проходження практики до Міністерства, його територіальних органів;

залучатимуть фахівців Міністерства до участі у науково-практичних заходах, що проводяться Інститутом права.

Міністерство юстиції у свою чергу залучатиме в установленому порядку фахівців Інституту права до спільної роботи над законопроєктами для здійснення їхньої експертизи, надання відповідних консультацій; надаватиме інформаційну та консультативну допомогу в процесі підготовки дисертаційних, монографічних й інших науково-дослідних робіт професорсько-викладацькому складу Інституту права; забезпечуватиме необхідні умови проходження професорсько-викладацьким складом Інституту права стажування в апараті Міністерства та його територіальних органах; братиме участь (за потреби) у професійно орієнтованих зустрічах зі студентами Інституту права; забезпечуватиме проходження в апараті Міністерства та його територіальних органах навчальної та інших видів практики студентами Інституту права, які здобувають вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Право».

 

Джерело – офіційний сайт Міністерства юстиції

 

Центр комунікацій

 

http://www.univ.kiev.ua/news/11222

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram