Шановні студенти Інституту права!

Шановні студенти Інституту права!

 

Напередодні нового навчального рокуми змушені прийнятиважке, але необхідне рішення: навчання в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочнеться у І-му семестрі 2020/2021 навчального рокуу змішаній формі, із перевагою застосування дистанційної форми навчання.

Впродовж останніх місяців ми сподівалися на те, що епідемічна ситуація в країні і конкретно в місті Києві зміниться на краще. Ми регулярно стежили за показниками захворюваності населення і мали надію, що восени 2020 року зможемо відновити повноцінну роботу в аудиторіях. На жаль, темпи поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не залишили намвибору. Для Інституту права і для мене особисто основними пріоритетами залишаються здоров’я та безпека наших студентів та співробітників.У разі відновлення нормальної аудиторної роботи і допуску великої кількості студентів у приміщення Університету ми наразимо на небезпеку не лише студентів, викладачів та адміністративний персонал, але також їхніх близьких та інших людей, з якими вони контактують, що є неприпустимим. Ми суворо дотримуємося вимог чинного законодавства України та рекомендацій МОЗ та МОН України в частині дотримання вимог щодо проведення освітнього процесу у вищих навчальних закладах. 

Втім, перехід на змішану, з перевагою дистанційній формінавчання,в жодному випадку не вплине на високу якість освітньої діяльності та вищої освіти школи права нашого славетного Університету. Викладачі та адміністрація Інституту права вже мають досвід оперативного реагування на виклики, пов’язані з поширенням COVID-19. Лектори Інституту права успішно використовують засоби та методики онлайн викладання та навчання, які довели свою ефективність. Ми і надалі покращуватимемо здобуті нами навички онлайн-викладання, аналізуючи власний досвід та вивчаючиі впроваджуючи кращі практики провідних університетів світу, та будемо готові адаптуватися до мінливих умов сьогодення.Зокрема, в Університеті ведеться активна робота над наповненням новоствореної платформи онлайн-освіти «KNUEducationOnline», яка має розпочати повноцінну роботу протягом найближчого часу. До цього моменту проведення лекцій,  семінарських та практичних занять відбуватиметься в інтерактивному режимі з використанням онлайн-платформ, зокрема GoogleClassroom,ZOOM тощо.

Протягом цього семестру ми також постійно пропонуватимемо всім нашим студентам цікаві онлайн-заходи, серед яких – зустрічі з відомими правниками, майстер-класи, наукові гуртки, конференції, конкурси тощо. Ваша ініціатива, шановні студенти, також вітається!

Крім того, ми будемо робити все від нас залежне для формування згуртованої університетської спільноти та підтримання академічних традицій. Для студентів, які вступають у 2020 році до перших курсів бакалавратури та магістратури Інституту права, ми плануємона початку семестру вступні зустрічі у малих групах, на яких вони матимуть можливість познайомитися з представниками адміністрації,органів студентського самоврядування, викладачами, кураторами групта, безперечно, один із одним.Також на початку семестру для першокурсників буде проведено в університетських аудиторіях семінарські заняття, що дасть їм можливість повною мірою включитися у навчальний процес. Особливості проведення занять із застосуванням змішаної форми навчання будуть роз’яснені студентам-першокурсникам при врученні студентських квитків 17 вересня 2020 року.

Для студентів 2, 3 та 4 років навчання бакалавратури та 2 курсу магістратури навчання починається з 1 вересня 2020 року із застосуванням дистанційної форми навчання.

Ми, безперечно,усвідомлюємо всі складнощі, з якими можуть зіткнутись студенти при онлайн-навчанні. Багато наших студентів проживають за межами Києва й, відповідно, потребують поселення у гуртожитках на час навчання. Інститут права готовий забезпечити місця у гуртожитку всім студентам, які цього потребують. Однак,із міркувань безпеки та дбаючи про життя і здоров’я університетської спільноти, ми радимо всім студентам, які проживають за межами Києва, на період онлайн-навчання залишатись вдома і навчатись онлайн. У випадку відсутності в іногородніх студентів можливостінавчатися онлайн за місцем свого проживання, їм буде забезпечена можливість проживання в гуртожитках Університету і користування наявними в Університеті технічними засобами та ресурсами, зокрема, бездротовим інтернетом,із дотриманням всіх карантинних обмежень.

Ми передбачили можливість, протягом наступних місяців, за умови істотного зменшення захворюваності на COVID-19, запрошувати на один день на тиждень безпосередньо в університетські аудиторії студентів одного із поточних курсів для проведення семінарських занять. Однак про зміну дистанційної форми навчання на змішану студенти повідомлятимуться заздалегідь, аби могли своєчасно прибути на навчання на відповідні дні.

Розклади занять та особливості застосування змішаноїформи навчання, із відданням переваги дистанційній, будуть доведені усім нашим студентам протягом найближчого часу. 

Ми також прекрасно усвідомлюємо важливість зворотного зв’язку зі студентами. В поточних умовах ми працюватимемо над тим, аби студент завжди міг звернутися до викладачів, адміністрації чи інших працівників Інституту права з відповідними запитаннями, зауваженнями та пропозиціями. Саме для забезпечення ефективної комунікації між студентами, викладачами та адміністративним персоналом Інституту права планується використання платформи GoogleClassroom. Також, у визначені години протягом тижня викладачі будуть проводити як онлайн-консультації для студентів, так і зустрічі безпосередньо на кафедрах Інституту права, з метою сприяння проведенню самостійної роботи студентів та якісному забезпеченню освітньої, наукової, громадської діяльності в цілому. На веб-сайтах Університетута Інституту права розміщені електронні пошти і номери телефонів, за якими можна зв’язатися з відповідними структурними підрозділами та працівниками.

Як тільки дозволять обставини, навіть до закінчення І семестру навчального року, ми будемо раді знову повернутися до звичного всім нам спілкування та викладання. У будь-якому разі, Інститут права буде неухильно дотримуватися встановлених на законодавчому рівні карантинних обмежень і здійснювати освітню діяльність у повній відповідності до вимог законодавства України.

Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка прагне забезпечувати високі стандарти якості вищої юридичної освіти, навіть у тих складних умовах, в яких наразі ми опинились. Наші абітурієнти, студенти та випускники є і залишатимуться нашою основною цінністю. Щиро сподіваємось на взаєморозуміння і подальшу плідну співпрацю.

До зустрічі у новому навчальному році!

 

З повагою

                        Директор Інституту праваКНУ імені Тараса Шевченка,

доктор юридичних наук, професор,академік НАПрН України              

                                                                                  Олена Орлюк

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88