Перше засідання Вченої ради Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

26 червня 2020 року відбулося перше засідання Вченої ради Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після обрання головуючого на засіданні, завідувача кафедри екологічного права Ковальчук Тетяни Григорівни та Вченого секретаря Вченої ради, д.ю.н. Мацелюх Іванни Андріївни, члени ради одностайно підтримали пропозицію включення до її складу керівника дорадчого орану, голову Ради ветеранів, к.ю.н., доцента Малюги Віктора Івановича.

Ключовим на засіданні стало обговорення питання проекту положення про Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також проекту структури Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Остання була одностайно схвалена і передана на розгляд Постійній комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка з питань організації освітнього процесу.

Окрема увага приділена обговоренню Ухвали Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка щодо «Стану молодіжної науки і перспективи її розвитку в Київському національному університету імені Тараса Шевченка». Заслухано звіт голови Ради молодих вчених юридичного факультету за 2014 – 2019 р., к.ю.н. Сахарук І. С. У рубрикації «різне» розглянуто поточні питання життєдіяльності Інституту права.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net