Створено Інститут права

 

З метою підвищення якості вищої освіти у сфері права з урахуванням сучасних вимог, удосконалення кадрової політики, поєднання вищої правової освіти в Університеті з науковою та практичною діяльністю, для поліпшення конкурентоспроможності випускників КНУ, посилення співпраці з державними органами, підприємницькими структурами та зарубіжними правничими школами, а також на виконання рішення Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка від 18 червня 2020 року (протокол №11) і Наказу ректора № 407-32 від 19 червня 2020 року створено Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка як структурний підрозділ Університету.

Інститут створено на матеріальній базі юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка шляхом його реорганізації, що пов’язано зі змінами в організації виробництва й праці Університету.

Виконувачем обов’язків директора Інституту права призначено доктора юридичних наук, професора Орлюк Олену Павлівну.

 

Довідково:

Орлюк Олена Павлівна – доктор юридичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, директор НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Олена Орлюк – випускниця юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (1995), дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, член Ради з інтелектуальної власності при Кабінеті Міністрів України, Громадської ради Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Залучалася в якості суді Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України та як експерт  за проєктами міжнародних організацій.

Бере активну участь у роботі таких міжнародних та українських організацій: World Women Inventors & Entrepreneurs Association (WWIEA), Korea International Cooperation Agency (KOICA), Асоціації правників України, «League of Professors of Law», Київській міській організації Союзу юристів України; Асоціації податкових радників (Україна).

Напрями наукової діяльності – фінансове право, банківське право, податкове право, право інтелектуальної власності, правове регулювання інноваційної діяльності. Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць. Головний редактор науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» та член редколегій ще декількох наукових часописів.

Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2018), відзначена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2010), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2012). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2011).

 

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua