Інститут права оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 – «Право»

 

Інститут права

ОГОЛОШУЄ

прийом до аспірантури

для здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальності 081 – «Право»

 

Навчання здійснюватиметься на денну та заочну форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.  

Прийом документів - з 01 березня по 12 березня 2021 року з 9-00 до 17-00 в ауд. 139 Головного (Червоного) корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).

Форма і строки підготовки в аспірантурі: очна (денна), заочна форми  – 4 роки.

Вступники до аспірантури  подають особисто такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою факультету/інституту рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

Вступні випробування:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
 • іспит з іноземної мови,
 • іспит зі спеціальності.

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту за один рік складає:

1) очна форма навчання – 66 100 грн.;

2) заочна форма навчання – 49 600 грн.

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в аспірантурі можна отримати за адресою:

м. Київ, вул. Володимирська, 60, Червоний корпус, каб. 139.

Відділ аспірантури та докторантури Інституту права

тел. 239-34-94

https://law.univ.kiev.ua/ua/asp

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua