Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до докторантури для здобуття ступеня доктора наук

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

в 2020 році

 

Затверджено рішенням Вченої ради

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

 2 грудня 2019 року

 

 

§ 1.  Вимоги до рівня освіти вступників

 

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

Відповідно до Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24 липня 2015 року за № 802, Університет має право затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення.

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури, і нормативні терміни навчання подано у Додатку 1.

 

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

 • видатків державного бюджету;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

 

Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних (за наявності місць).

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

 

 

§ 2.  Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до докторантури

 

 1. Порядок роботи Приймальної комісії (на факультетах та в інститутах): щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700.
 2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

25 серпня

2020 року

Закінчення прийому заяв і документів

4 вересня

2020 року о 1700

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 15 жовтня

2020 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

До 15 жовтня

2020 року

Початок перебування в докторантурі

15 жовтня

2020 року

 

§3. Порядок прийому заяв і документів

 

 1. Вступники до докторантури подають особисто такі документи:
 • заяву на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада факультету/інституту приймає рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома - вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи на здобуття ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

 

 1. Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів розглядає висновки кафедри, лабораторії та заключення вченої ради факультету/інституту і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до докторантури.

 

 1. Конкурс серед вступників до докторантури на факультетах / в інститутах проводиться за спеціальностями.

 

 1. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

 

 

 

Додаток 1 до Правил прийому в докторантуру
для здобуття ступеня доктора наук
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році

 

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими  оголошується прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук

 

Адреса

факультету / інституту

телефон

Галузь знань

Спеціальність

Форма навчання

Нормативний термін навчання

Вартість навчання

(за один рік)

Шифр

Назва

Код

Назва

Механіко-математичний факультет

проспект академіка Глушкова, 4-е,

тел. 259-08-60

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: www.mechmat.univ.kiev.ua

 

Факультет не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

проспект академіка Глушкова, 4-д,

тел. 259-01-49

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.cyb.univ.kiev.ua

 

Факультет не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Факультет інформаційних технологій

вул. Богдана Гаврилишина, 24

тел. 4814407

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.fit.univ.kiev.ua

12

Інформаційні технології

Information technologies

125

Кібербезпека

денна

2 роки

 

Фізичний факультет

проспект академіка Глушкова, 4,

тел. 526-14-78

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.phys.univ.kiev.ua

10

Природничі науки

Natural sciences

104

Фізика та астрономія

Physics and Astronomy

денна

2 роки

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

проспект академіка Глушкова, 4-г,

тел. 526-05-73

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.rex.knu.ua

 

Факультет не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Інститут високих технологій

проспект академіка Глушкова, 4-г,

тел. 526-05-73

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

iht.univ.kiev.ua

 

Інститут не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Хімічний факультет

вул. Володимирська, 62-а, тел. 239-32-09

E-mail:

dekanat (at) chem.knu.ua

Web:

www.chem.univ.kiev.ua

 

Факультет не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

ННЦ “Інститут біології та медицини”

проспект академіка Глушкова, 2,

тел. 526-54-34

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

biology.univ.kiev.ua

09

Біологія

Biology

091

Біологія

Biology

денна

2 роки

 

ННІ «Інститут геології»

вул. Васильківська, 90,

тел. 521-33-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.geol.univ.kiev.ua

 

Інститут не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Історичний факультет

вул. Володимирська, 60, тел. 234-09-71, 239-32-74

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.history.univ.kiev.ua

03

Гуманітарні науки

Humanities

032

Історія та археологія

History and Archeology

денна

2 роки

 

Економічний факультет

вул. Васильківська, 90-а, тел. 259-71-82

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: www.econom.univ.kiev.ua

 

Факультет не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Філософський факультет

вул. Володимирська, 60, тел. 239-31-92

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: www.philosophy.univ.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Управління та адміністрування

Management and administration

281

Публічне управління та адміністрування

Public Administration

денна

2 роки

 

Інститут філології

бул. Тараса Шевченка, 14, тел. 239-34-89

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.philology.knu.ua

03

Гуманітарні науки

Humanities

035

Філологія

Philology

денна

2 роки

 

Інститут журналістики

вул. Юрія Іллєнка, 36/1,

тел. 483-13-55

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.journ.univ.kiev.ua

06

Журналістика

Journalism

061

Журналістика

Journalism

денна

2 роки

 

Географічний факультет

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. 521-33-61

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

www.geo.univ.kiev.ua

 

Факультет не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Факультет психології

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. 521-33-49

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: www.psy.univ.kiev.ua

05

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioral studies

053

Психологія

Psychology

денна

2 роки

 

Факультет соціології

проспект академіка Глушкова,4- д,

тел. 259-04-35

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: www.soc.univ.kiev.ua

 

Факультет не планує проводити прийом до докторантури в 2020 році

 

 

 

 

 

Юридичний факультет

вул. Володимирська, 60, тел. 239-34-94

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

law.univ.kiev.ua

08

Право

Law

081

Право

Law

денна

2 роки

 

Інститут міжнародних відносин

вул. Юрія Іллєнка, 36/1,

тел. 481-45-72

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: www.iir.edu.ua

29

Міжнародні відносини

International relatio

n

 

Інститут проводитиме прийом до докторантури в 2020 році лише на умовах контракту

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

International Relations, Public Communication and Regional Studies, Specialization International Relations

денна

2 роки

 

292

Міжнародні економічні відносини

International Economic Relations

денна

2 роки

 

293

Міжнародне право

International Law

денна

2 роки

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua