АСПІРАНТУРА

Підготовка в аспірантурі/ад’юнктурі відбувається у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” та наказу МОН України № 655 від 10.06.2016 р. «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 8/2 від 08 червня 2016 року)».

Прийом до аспірантури/ад’юнктури Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється за спеціальністю 081 – «Право»  у відповідності до показників державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб університету та інших вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України (виключно для денної форми навчання), а також на комерційній основі – на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами (для денної та заочної форми навчання).

До аспірантури/ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи, які мають ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Форми навчання – денна та заочна. Термін навчання: денна ФОРМА – ДО 4 РОКІВ, ЗАОЧНА – ДО 4 РОКІВ.

Відділ аспірантури та докторантури

Інституту права

(ауд. 239) тел. 239-34-94

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua