ПОСЕЛЕННЯ ДО ГУРТОЖИТКУ

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ КОМІСІЇ З ПОСЕЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЩОДО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ НА ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ ДО ГУРТОЖИТКУ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ СТУДЕНТА НА ПОСЕЛЕННЯЗгідно з Протоколом №7 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 2 серпня 2021 року, в межах розгляду питання про затвердження критеріїв відповідно до яких здійснюватиметься поселення студентів було ухвалено:

 1. Закріпити для поселення за студентами магістратури Інституту права 5% від загальної кількості вільних ліжко-місць, виділених Інституту права згідно з квотою на Інститут права на відповідний навчальний рік.
 2. Затвердити відсоткове співвідношення для решти (95 %) вільних ліжко-місць Інституту права, згідно з квотою на Інститут права на відповідний навчальний рік, для студентів які вступили на перший курс навчання денної форми бакалаврського освітнього рівня у наступному відсотковому співвідношенні: 80% для державного замовлення та 20% для студентів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 3. Здійснювати поселення студентів денної форми навчання бакалаврського освітнього рівня та магістерського освітнього рівня в межах визначеної для них квоти до гуртожитку Інституту права наступних категорій:

1) студентів, що мають пільги на поселення;

2) студентів, які включені в рейтинговий список, відповідно до правил черговості.

4.Заяви на переселення задовольняються у порядку черговості їх надходження, без урахування рейтингових списків (черг).

 1. У випадку надходження на розгляд до комісії з поселення заяв на поселення та заяв на переселення, в першочерговому порядку комісією з поселення розглядаються та вирішуються питання переселення студентів.
 2. Першочергове поселення студентів здійснюється для пільгових категорій, відповідно до норм чинного законодавства, наказу ректора про поселення в студентські гуртожитки Київського національного університету імені Тараса Шевченка на відповідний навчальний рік.
 3. Затвердити критерії формування рейтингового списку на поселення до гуртожитку Інституту права:

7.1. Формування рейтингових списків на поселення здійснюється лише щодо студентів денної форми навчання, які не мають права на першочергове поселення та які проживають на відстані понад 100 км. від м. Києва.

7.2. Формування рейтингових списків на поселення щодо студентів, які вступили на перший курс (перший семестр) навчання денної форми бакалаврського освітнього рівня або перший рік (перший семестр) навчання денної форми магістерського освітнього рівня здійснюється на основі рейтингового балу при вступі (із 200 можливих балів). 

Формування рейтингових списків на поселення щодо студентів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст» здійснюється на основі конкурсного балу (із 400 можливих балів), приведеного у відповідність до 100-бальної шкали оцінювання.

У випадку наявності однакових рейтингових балів при вступі у зазначених  у цьому абзаці студентів пріоритет (вище місце у черзі) мають студенти, які проживають у населених пунктах більш віддалених від м. Києва.

7.3. Формування рейтингових списків щодо студентів, які навчаються на першому курсі (2 семестр) та інших курсах навчання денної форми бакалаврського освітнього рівня або першому році (2 семестр) та інших роках навчання денної форми магістерського освітнього рівня здійснюється на основі середнього балу за попередній семестр (зі 100 можливих балів). У випадку наявності однакових середніх балів за попередній семестр у зазначених у цьому абзаці студентів, пріоритет (вище місце у черзі) мають студенти, які мають вищий додатковий бал за попередній семестр (із 5 можливих балів), за наявності відповідної офіційної інформації.

У випадку збігу і середніх балів за попередній семестр, і додаткових балів, пріоритет (вище місце у черзі) мають студенти, які проживають у населених пунктах більш віддалених від м. Києва.

7.4. У випадку наявності вакантного ліжко-місця задовольняється заява того студента, який має вищий бал у рейтинговому списку (черзі), з урахуванням визначених вище правил пріоритету.

 1. Формування рейтингових списків (черг) здійснюється комісією з поселення на підставі заяви студента про поселення та довідки Відділу організаційного забезпечення навчального процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка про успішність студента.

Довідка про успішність студента включає в себе:

1) прізвище, ім’я, по-батькові студента;

2) курс;

3) освітній рівень;

4) форму навчання;

5) дату початку навчання;

6) джерело фінансування навчання;

7) рейтинговий бал (із 200 можливих балів) при вступі (щодо студентів 1 семестру 1 курсу бакалаврського освітнього рівня, а також студентів 1 семестру 1 року навчання магістерського освітнього рівня) або конкурсний бал (щодо студентів 1 семестру 2 курсу бакалаврського освітнього рівня на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (із 400 можливих балів);

8) середній бал за попередній семестр (починаючи з 2 семестру щодо всіх студентів та освітніх рівнів);

9) додатковий бал (із 5 можливих балів) за попередній семестр, починаючи з 2 семестру, щодо всіх студентів та освітніх рівнів.

У випадку переведення студентів на навчання до Інституту права, поновлення студентів на навчання до Інституту права при формуванні рейтингового списку враховується середній бал з документу про результати навчання, на підставі яких здійснюється переведення або поновлення студента.

У випадку переведення студентів на навчання до Інституту права зазначена довідка видається на основі аналізу Витягу з заліково-екзаменаційних відомостей за період навчання або Навчальної картки студента за період навчання. У випадку поновлення студентів на навчання до Інституту права зазначена довідка видається на основі аналізу Академічної довідки з закладу вищої освіти, в якому навчався студент.

 1. Рейтингові списки (черги) на поселення формуються на кожний курс диференційовано у наступному процентному співвідношенні:

а) За студентами магістратури Інституту права 5% від загальної кількості вільних ліжко-місць, виділених Інституту права на відповідний навчальний рік незалежно від джерела оплати за навчання (за рахунок фізичних та/або юридичних осіб або за рахунок бюджету).

б) у межах відсоткового співвідношення для решти 95 % вільних ліжко-місць, від загальної кількості вільних ліжко-місць, виділених Інституту права на відповідний навчальний рік:

- для студентів які вступили на навчання/навчаються на денній формі навчання бакалаврського освітнього рівня: 80% для державного замовлення;

- для студентів які вступили на навчання/навчаються на денній формі навчання бакалаврського освітнього рівня: 20% для студентів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

9.1. Визначення номерів двомісних або тримісних кімнат щодо вступників першого курсу бакалаврського освітнього рівня, першого року навчання магістратури, а також щодо студентів інших курсів відбувається з використанням вбудованої функції «Randomize» у веб-сервісі Google Sheets на засіданні Комісії з поселення Інституту права із обов’язковим відеозаписом зазначеного розподілу. (Пункт 9 доповнено пунктом 9.1. згідно Протоколу комісії з поселення Інституту права № 10 від 26 серпня 2021 року.)

10. Переселенням є надання студенту Інституту права іншого ліжко-місця в іншій житловій кімнаті в тому ж студентському гуртожитку, в якому студент  проживає, або в іншому студентському гуртожитку.

10.1. Переселення студента Інституту права здійснюється добровільно за заявою студента. У разі проведення університетом капітальних ремонтних  робіт, при проведенні поточних ремонтних робіт та в інших виключних випадках університет може за необхідності переселити студента в інше житлове приміщення без погіршення умов проживання без згоди студента на підставі подання комісії з поселення (житлової комісії) Інституту права за рішенням ректора або першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

10.2. За наявності відповідного рішення адміністрації Київського національного університету імені Траса Шевченка та/або Інституту права Київського національного університету імені Траса Шевченка про запланований ремонт на відповідному поверсі гуртожитку, закріпленому за Інститутом права, комісія з поселення може прийняти рішення про поселення студента відповідного курсу на іншому поверсі, на якому не заплановано ремонт, або рекомендувати розглянути заяву зазначеного студента та вирішити питання про поселення терміном на період до завершення навчання протягом навчального року комісією з поселення (житловою комісією) іншого гуртожитку Студмістечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за умови наявності інформації про вільні ліжко-місця у іншому гуртожитку.

 1. З метою дотримання відсоткового співвідношення для заселення вільних ліжко-місць Інституту права, передбаченого п.2 даного рішення, в порядку черговості кожне 5-те вакантне (вільне) ліжко-місце студентів відповідного курсу бакалаврського освітнього рівня підлягає заселенню з рейтингового списку для студентів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а кожні інші 4 вакантні місця – з рейтингового списку для студентів, що навчаються за рахунок бюджету.

У випадку відсутності офіційної інформації щодо співвідношення запланованого та фактичного відсоткового розподілу ліжко-місць від загальної кількості вільних ліжко-місць, виділених Інституту права, комісія з поселення може прийняти рішення протягом навчального року здійснити поселення/переселення, беручи до уваги характер відкритої вакансії (бакалаврський освітній рівень / магістерський освітній рівень), а для студентів бакалаврського освітнього рівня – орієнтуючись також на джерело оплати за навчання (за рахунок фізичних та/або юридичних осіб або за рахунок бюджету) попереднього мешканця гуртожитку. (Пункт 11 зі змінами, внесеними Протоколом комісії з поселення Інституту права № 9 від 12 серпня 2021 року.)

 1. З огляду на необхідність врахування з боку адміністрації Інституту права спільних інтересів студентів, які навчаються на одному курсі, зручність ведення зазначеними студентами спільного побуту, організації спільного культурного дозвілля, а також більшу ефективність навчальної та виховної роботи серед студентів, що проживають на одному поверсі відповідного гуртожитку, а також більшу ефективність проведення можливих ремонтних робіт після виселення відповідних курсів, комісія з поселення Інституту права у випадку поселення застосовує відносно відкритої відповідно до пункту 15 даного рішення вакансії на ліжко-місце рейтинговий список (чергу) того курсу, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі.
 2. У випадку відсутності рейтингового списку (черги) на поселення внаслідок відсутності відповідних поданих заяв на курсі, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі, на якому згідно до пункту 15 даного рішення відкрита вакансія на ліжко-місце, комісія з поселення може здійснити поселення студента іншого курсу на ліжко-місце того курсу, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі.
 3. У випадку відкриття вакансії на ліжко-місце на поверсі гуртожитку, щодо якого не визначено курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі, або на поверсі, призначеному для магістрів першого або другого року навчання (5 або 6 курсів), комісія з поселення Інституту права має право застосувати відносно відкритої вакансії на ліжко-місце рейтинговий список (чергу) вступників (у тому числі з метою дотримання відсоткового співвідношення, передбаченого п.п. 1, 2 даного рішення), або, за необхідності, рейтинговий список (чергу), в якому кількість заяв є більшою.
 4. Виходячи із завдання забезпечення майбутнього поселення/переселення студентів під час вступної кампанії на відповідний навчальний рік комісія з поселення Інституту права, починаючи з 15 лютого до завершення вступної кампанії не здійснює поселення (крім переселення та поселення осіб пільгових категорій) студентів на вільні ліжко-місця, що відкриваються після випускних (четвертий, шостий) курсів, крім поселення студентів зазначених випускних курсів на ці місця, а також крім переселення (незалежно від курсу).

У випадку надходження заяв на поселення від осіб, що віднесені до пільгових категорій, поселення зазначених осіб може здійснюватися на наявні вільні ліжко-місця, незалежно від поверху, закріпленого за певним курсом.

 

Згідно з Протоколом №8 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 5 серпня 2021 року, за наслідками розгляду питання про визначення відповідних поверхів гуртожитку, щодо яких визначено курс, більшість якого проживає на відповідному поверсі, а також відповідних поверхів гуртожитку, щодо яких не визначено курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі, на 2021/2022 навчальний рік, було ухвалено:

 1. Визначити на 2021/2022 навчальний рік поверх 1 гуртожитку №5 поверхом, щодо якого визначено другий курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі гуртожитку.
 2. Визначити на 2021/2022 навчальний рік поверх 2 гуртожитку №5 поверхом, щодо якого визначено четвертий курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі гуртожитку.
 3. Визначити на 2021/2022 навчальний рік поверх 3 гуртожитку №5 поверхом, щодо якого визначено перший курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі гуртожитку. 
 4. Визначити на 2021/2022 навчальний рік поверх 5 гуртожитку №5 поверхом, щодо якого визначено третій курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі гуртожитку.
 5. Визначити на 2021/2022 навчальний рік поверх 4 гуртожитку №5 поверхом, щодо якого не визначено курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі гуртожитку.
 6. Визначити на 2021/2022 навчальний рік поверх 5 гуртожитку №1 поверхом, щодо якого не визначено курс, більшість студентів якого проживає на відповідному поверсі гуртожитку.

 

Згідно з Протоколом №9 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 12 серпня 2021 року, за наслідками розгляду питання про затвердження списків студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки, було ухвалено:

Затвердити список студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки – додаток 2.

Згідно з Протоколом №10 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 серпня 2021 року, за наслідками розгляду питання про затвердження списків студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки, було ухвалено:

Затвердити список студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки – додаток 1.

Згідно з Протоколом №11 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02 вересня 2021 року, за наслідками розгляду питання про затвердження списків студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки, було ухвалено:

Затвердити список студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки – додаток 1.

 

Згідно з Протоколом №14 засідання Комісії з поселення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19 січня 2022 року, за наслідками розгляду питання про оновлення та затвердження рейтингових списків на поселення Навчально-наукового інституту права, було ухвалено

 1. Оновити та затвердити рейтинговий список 1 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів державного бюджету) – додаток 1.
 2. Оновити та затвердити рейтинговий список 1 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) – додаток 2.
 3. Оновити та затвердити рейтинговий список 2 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів державного бюджету) – додаток 3.
 4. Оновити та затвердити рейтинговий список 2 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) – додаток 4.
 5. Оновити та затвердити рейтинговий список 3 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів державного бюджету) – додаток 5.
 6. Сформувати та затвердити рейтинговий список 3 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) – додаток 6.
 7. Оновити та затвердити рейтинговий список 4 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) – додаток 7.
 8. Оновити та затвердити рейтинговий список 1 курсу магістерського освітнього рівня на поселення незалежно від джерела оплати за навчання (за рахунок фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок бюджету) – додаток 8.
 9. Оновити та затвердити рейтинговий список 2 курсу магістерського освітнього рівня на поселення незалежно від джерела оплати за навчання (за рахунок фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок бюджету) – додаток 9.
 10. Рейтинговий список 4 курсу бакалаврського освітнього рівня на поселення (навчання за рахунок коштів державного бюджету) не сформовано у зв’язку з відсутністю відповідних заяв.

 

Згідно з Протоколом №7 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02 березня 2021 року, було ухвалено:

 1. Затвердити наступний порядок подачі заяв на поселення:

1.1. Вступник до Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням, подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, прийому заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі, подає секретареві комісії з поселення документи, передбачені наказом ректора «Про поселення в студентські гуртожитки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021/2022 навчальному році» від 27 липня 2021 р. №548-32.

1.2. Рейтингові списки на поселення, сформовані в порядку, визначеному у питанні №4 даного протоколу оприлюднюються на сайті Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Згідно з Протоколом №3 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 2 березня 2021 року, в межах розгляду питання про перелік документів для поселення до гуртожитку, які додаються до заяви студента про поселення до гуртожитку, було ухвалено, з подальшими змінами та доповненнями згідно Протоколу №7 від 02 серпня 2021 р.:

 1. Затвердити наступний перелік документів для поселення до гуртожитку, які додаються до заяви студента:

- (за наявності) документи, які підтверджують право на пільги (копії разом з оригіналами);

- 6 фотокарток 3х4;

- ксерокопію паспорта (паспорт зразка книжечка – 1, 2, 12 сторінки, паспорт зразка ID картка – 1, 2 сторони, копія довідки про місце реєстрації (форма 13) – лише для паспорту ID);

- ксерокопію реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

- довідку про флюорографічне обстеження, яке здійснене не більше року тому;

- довідку про дерматологічне обстеження, яке здійснене не більше року тому;

- (для заявників, які не є вступниками) довідка з деканату про те, що особа є студентом Інституту права.

 1. Затвердити, що перша оплата за Договором про надання в тимчасове користування ліжко-місця в житлові кімнаті, місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в студентському гуртожитку та збереження майна Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється в день підписання Договору, наступні – не пізніше 3 календарних днів до закінчення обраного терміну сплати.

Університет може розглянути зміни періоду оплати за особистою заявою студента.

 

ОФІЦІЙНА АДРЕСА КОМІСІЇ З ПОСЕЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

АЛГОРИТМ ПОСЕЛЕННЯ ДО СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

https://studmisto.knu.ua/accommodation-1

 

ТЕЛЕФОН ВАХТИ ГУРТОЖИТКУ №5:
+38 044 258 49 41

ТЕЛЕФОНИ АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ:

259-07-70, 521-32-00, внутр. 62-00

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua