Освітня програма "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні"

 

ВІДКРИТТЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НОРМОПРОЕКТУВАННЯ В УКРАЇНІ» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО», ПОЧИНАЮЧИ З 2021/2022 Н.Р.

 

Доцільність відкриття освітньо-наукової програми «Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні» обґрунтовується насамперед потребами вітчизняної практики законотворчості та нормопроектування. Високий рівень інтенсивності поточної законодавчої діяльності, підзаконної правотворчості в Україні, націленої на удосконалення правотворчих актів, потребує належного кадрового забезпечення. Сьогодні більшість закладів вищої освіти України забезпечують підготовку юристів в різних сферах правозастосування, роблячи акцент на відповідних напрямках правозастосовної діяльності. Сфера законотворчості, нормопроектування, підзаконної правотворчості залишилась поза увагою вищої юридичної освіти. Результатом цього став недостатній рівень підготовки фахівців-юристів у сфері законодавчої діяльності, дефіцит кадрів у сфері підзаконної правотворчості, що в свою чергу спричиняє як недосконалість актів правотворчості, так і дефіцит сучасних наукових досліджень проблем законодавчої діяльності, нормопроектування, законодавчої техніки та технологій. Доказом цього є надмірно високий рівень змінюваності правотворчих актів України, їх оскаржуваність в порядку конституційного та адміністративного судочинства. В науковому плані відчувається гостра недостатність наукових розробок питань теорії та практики парламентаризму в Україні, здійснення законодавчої діяльності, співвідношення місцевої та муніципальної правотворчості, помилок у використанні юридичної техніки тощо.

Водночас, ряд провідних закладів вищої освіти країн ЄС та США здійснюють підготовку фахівців в сфері законодавчої діяльності та нормопроектування. Зокрема освітні програми зазначеного напряму ефективно запроваджені та реалізуються в таких закладах вищої освіти як:

  • The University of Law (Guildford, England, United Kingdom), магістерська освітня програма «Legal Technology»;
  • Universidade Nova de Lisboa (Lisbon, Portugal), магістерська освітня програма  «Law and Technology»;
  • Utrecht University (Utrecht, Netherlands), магістерська освітня програма «Law and Technology in Europe»;
  • Tilburg University (Tilburg, Netherlands), магістерська освітня програма «Law and Technology;
  • University of the Pacific (Stockton, California, United States), магістерська освітня програма «Laws - Government Law And Policy»;
  • University of London (London, England, United Kingdom), магістерська освітня програма: «Drafting Legislation, Regulation, and Policy»;
  • The University of the West Indies (Bridgetown, Barbados), магістерська освітня програма: «Legislative Drafting»;
  • George Washington University (Washington, D. C., United States), магістерська освітня програма: «Legislative Affairs»;
  • University of Luxembourg (Luxembourg), магістерська освітня програма: «Legislative Studies».

Запропонована освітня програма «Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні» націлена на підготовку фахівців, що володіють фундаментальними знаннями та компетентностями, необхідними для законотворчості та нормотворчості як особливого виду діяльності в органах публічної влади, підприємствах, установах та організаціях. Зокрема, програма враховує основні виклики сучасності, пов'язані з потребою в підвищеної захисту прав людини в умовах глобалізованого світу і стрімкого розвитку сучасного суспільства. Випускники програми можуть здійснювати професійну діяльність в різних сферах юридичної практики на посадах, пов'язаних з законопроектуванням та нормотворенням.

Стратегія освітньої програми передбачає підготовку фахівців для здійснення професійної науково-дослідної та практичної діяльності в сфері законопроектування та нормотворення. Програма не обмежена щодо можливих напрямків юридичної практики.

Загальний обсяг освітньої програми становить 120 кредитів. Основні (нормативні) навчальні курси загальним обсягом 90 кредитів, націлені на формування загальних та спеціальних компетентностей у здобувачів освіти зокрема в частині питань професійної етики та психології, теорії та практики законодавчого процесу в Україні, проблем теорії та філософії права, методології та організації досліджень у сфері нормопроектування, європейської практики нормопроектування, юридичної техніки та технологій тощо. Освітня програма передбачає можливість здобувачам вищої освіти обирати один із запропонованих блоків навчальних дисциплін обсягом 30 кредитів.

Викладачами програми є співробітники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вітчизняні та зарубіжні вчені, а також високопрофесійні юристи-практики в сфері нормотворчості.

Освітньо-наукова програма «Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні» для другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 081 «Право» відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для другого (магістерського) рівня освіти, а її впровадження забезпечує набуття здобувачами вищої освіти визначених загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання.

Сертифікат про акредитацію ОНП "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" ОС Магістр (денна форма навчання) за посиланням.

 

Опис ОНП "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" ОС Магістр (денна форма навчання) для вступників 2022 року.

Опис ОНП "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" ОС Магістр (денна форма навчання) для вступників 2021 року.

Обгрунтування доцільності відкриття освітньо-наукової програми "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" для другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 081 "Право" 

 

 

Зауваження та пропозиції щодо освітньої програми просимо надсилати на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua