Освітня програма "Магістp"

 

Ті студенти, які після здобуття рівня «бакалавр» навчатимуться в магістратурі, зможуть обирати з понад 30 вибіркових блоків, а саме: "Адвокатура", "Адміністративна юрисдикція", "Адміністративне право", "Виконавче право та процес", "Господарське право", "Правове забезпечення вирішення економічних спорів", "Екологічне та природоресурсне право", "Енергетичне право", "Земельне та аграрне право", "Інтелектуальна власність", "Інформаційне право", "Історія права", "Конституційне право", "Контрактне право", "Корпоративне право", "Криміналістика", "Кримінальне право", "Кримінальне судочинство", "Нотаріат", "Податковий юрист", "Порівняльне правознавство", "Право соціального забезпечення", "Правове забезпечення організації праці", "Правовий бізнес консалтинг", "Право охорони здоров'я", "Приватне право", "Публічна адміністрація", "Теорія та філософія права", "Трудове право", "Фінансово-правовий радник", "Цивільне судочинство".

А бажаючі навчатися в магістратурі іноземною мовою (англійська), за умови достатнього рівня знань, отримають можливість проходити підготовку за надсучасними англомовними вибірковими блоками "Human rights" та "Legal practice" (тільки денна форма навчання).

Термін навчання в магістратурі денна – 2 роки, заочна - 1 рік 5 місяців.

Завантажити опис ОС Магістр (денна)

Завантажити опис ОС Магістр (заочна)

 

 

Проєкти описів ОП "Право" ОС Магістр

Проєкт опису Освітньо-наукової програми "Право" ОС Магістр за спеціальністю № 081 "Право" галузі знань № 08 "Право" (денна форма навчання)

Проєкт опису Освітньо-професійної програми "Право" ОС Магістр за спеціальністю № 081 "Право" галузі знань № 08 "Право" (заочна форма навчання)

 

Проєкт опису ОП "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" ОС Магістр

Проєкт опису Освітньо-наукової програми "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" для ОС Магістр (денна)

Обгрунтування доцільності відкриття освітньо-наукової програми "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" для другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 081 "Право" 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net