Освітня програма "Інтелектуальна власність"

 

Освітня програма «Інтелектуальна власність» здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю «Право», метою даної програми є набуття знань у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності, у тому числі в її міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері інтелектуальної власності. Випускники можуть використовувати знання, вміння та практичні навички в усіх сферах публічних та приватних правовідносин інтелектуальної власності, зокрема, як адвокат, патентний повірений, експерт, представник органів державної влади, у тому числі судових та правоохоронних, викладач навчального закладу.

Випускник отримує поглиблені знання про правову охорону та захист прав інтелектуальної власності; особливості набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності; трансфер технологій;  міжнародно-правову охорону інтелектуальної власності; європейську доктрину права інтелектуальної власності та систему європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності; поглиблені знання з практики  Європейського Суду з прав людини та Європейського Суду у сфері інтелектуальної власності.

Завантажити опис ОС Магістр "Інтелектуальна власність" (денна)

Завантажити опис ОС Магістр "Інтелектуальна власність" (заочна)

 

Проєкти описів ОС Магістр "Інтелектуальна власність"

Проєкт Опису Освітньо-наукової програми "Інтелектуальна власність". Рівень вищої освіти: другий, на здобуття освітнього ступеня: Магістр, за спеціальністю № 081 "Право", галузі знань № 08 "Право" (денна форма навчання)

Проєкт Опису Освітньо-професійної програми "Інтелектуальна власність". Рівень вищої освіти: другий, на здобуття освітнього ступеня: Магістр, за спеціальністю № 081 "Право", галузі знань № 08 "Право" (заочна форма навчання)

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net