Освітня програма "Бакалавр"

 

Термін навчання бакалаврів на денному відділенні становить 4 роки. Перші сім семестрів студенти навчаються за спільним навчальним планом, після чого відбувається спеціалізація («Адвокатура», «Адміністративне право», «Господарське право», «Екологічне та природоресурсне право», «Земельне право», «Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальне та цивільне судочинство», «Суд та прокуратура», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне право»).

Завантажити опис ОС Бакалавр (денна)

Термін навчання в бакалавраті на заочному відділенні складає 5 років (спеціалізації «Адвокатура», «Адміністративне право», «Господарське право», «Екологічне та природоресурсне право», «Земельне право», «Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальне та цивільне судочинство», «Суд та прокуратура», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне право»).

Завантажити опис ОС Бакалавр (заочна)

 

Завантажити Проєкт змін до опису ОПП - ОС Бакалавр (денна)

Завантажити Проєкт змін до опису ОПП - ОС Бакалавр (заочна)

Опис запропонованих змін для ОС Бакалавр (денна) та ОС Бакалавр (заочна):

Зміни передбачають виведення з освітньо-професійної програми навчальної дисципліни «Історія України (Історія державності України)», введення до освітньо-професійної програми навчальної дисципліни «Логіка», зменшення кількості кредитів у навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» з 8-ми до 6-ти, збільшення кількості кредитів у навчальної дисципліни «Судоустрій в Україні» з 3-х до 5-ти, а також перейменування навчальної дисципліни «Історія Українського права» на навчальну дисципліну «Історія держави і права України».

Обгрунтування запропонованих змін:

Зазначені зміни вносяться до навчальних дисциплін, які викладаються на 1 курсі бакалаврату. Такі зміни відповідають попередньо запланованим програмним результатам навчання.

Виведення курсу «Історія України (Історія державності України)» обгрунтовується, зокрема, тим, що в межах освітньо-професійної програми вже є навчальні дисципліни, які забезпечують заплановані програмою результати навчання. Необхідність введення навчальної дисципліни «Логіка» випливає з того, що логічні закони і методи відіграють важливу роль в юридичній теорії та практиці, підвалиною юридичної діяльності постає такий принцип логіки, як обгрунтованість, адже всі рішення правника повинні бути строго доказові та чітко аргументовані. Крім того, потреба у введенні навчальної дисципліни «Логіка» випливає з попередньо здійснених серед студентів опитувань.

Зменшення кількості кредитів у навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» з 8-ми до 6-ти, без змін форми контролю у цієї дисципліни, обгрунтовується тим, що в результаті проведеного дослідження опису освітньо-професійної програми було встановлено надмірну кількість кредитів у такої дисципліни і виявлено потребу у зменшення кількості кредитів. Збільшення кількості кредитів у навчальної дисципліни «Судоустрій в Україні» зумовлено необхідністю опанування студентами широкого спектру актуальних питань організації та функціонування судової влади в Україні, який значно збільшився та зазнав змін протягом тривалої судової реформи. Належний рівень знань студентів у сфері організації судового устрою держави є вкрай необхідним (слугуватиме фундаментом) для подальшого засвоєння знань, зокрема, з таких навчальних дисциплін як «Цивільний процес України», «Кримінально-процесуальне право», «Господарське процесуальне право», «Адміністративне судочинство».

Перейменування навчальної дисципліни «Історія Українського права» на навчальну дисципліну «Історія держави і права України» обгрунтовується доцільністю підвищення уваги до вивчення фундаментальних дисциплін, що дозволить розширити предмет навчальної дисципліни шляхом поєднання інформаційного матеріалу про історію становлення правових та державних інституцій на теренах сучасної України як взаємозалежних та зваємодіючих феноменів державно-правової дійсності.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net