Навчально-методична література кафедри цивільного права

Буяджи Г.В. Банківські гарантії

Монографія
Завантажити

 

Буяджи Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом

Монографія
Завантажити

 

Буяджи Г.В. ТРАСТ: історія, сучастність, перспективи

Монографія
Завантажити

 

Буяджи Г.В. Співвідношення довірчої власності та інституту управління майном в Україні

Наукова стаття
Завантажити

 

Буяджи Г.В. Інститут управління майном в Україні

Наукова стаття
Завантажити

 

Буяджи Г.В. Особливості управління цінними паперами в України

Наукова стаття
Завантажити

 

Буяджи Г.В. Фідуціарний заклад як вид забезпечення зобов’язань: поняття, особливості, доцільність

Наукова стаття
Завантажити

 

Буяджи Г.В. Історія формування та передумови виникнення Національого агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. Corporate Law Development in Ukraine: From Post-Soviet Past to European Future

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. Private and Public Companies under Ukrainian Laws: Notion and Types

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. ПІДСТАВИ ЗАХИСТУ ОХОРОНЮВАНОГО ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСУ ШЛЯХОМ ЗМІНИ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ШЛЯХОМ ЗМІНИ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. ПОРЯДОК ТА ФОРМИ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ ШЛЯХОМ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. МОЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ СПОСОБАМИ ЗАХИСТУ ІНШОЇ ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

Наукова стаття
Завантажити

 

Бажанов В.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

Наукова стаття
Завантажити

 

Бажанов В.О. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ШЛЯХОМ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Наукова стаття
Завантажити

 

Бажанов В.О. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРНИХ КОНТРАКТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К. В. Право осіб, нарождених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К. В. Припинення життя новонароджених з вадами розвитку досвід та судова практика США

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К. В. Розголошення лікарської таємниці деякі питання теорії та практики

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К.В. The right of publicity in the USA, the EU, and Ukraine

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К.В. Вибір статі майбутньої дитини за соціальними та медичними показаннями проблеми правового регулювання

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К. В. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К.В. Правовий статус ембріона: окремі правові проблеми

Наукова стаття
Завантажити

 

Москаленко К.В. Репродуктивні права фізичної особи в Україні та світі перспективи розвитку

Наукова стаття
Завантажити

 

Майданик Р.А. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РЕЧОВОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Наукова стаття
Завантажити

 

Ромащенко І.О. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗМІНА ПРАВОВІДНОШЕННЯ», «ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОШЕННЯ»,«ЗМІНА ПРАВА» ТА «ПРИПИНЕННЯ ПРАВА» У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Наукова стаття
Завантажити

 

Харченко Г.Г. LEGAL AND ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL LEASING IN UKRAINE AND CYPRUS: A COMPARATIVE ANALYSIS

Наукова стаття
Завантажити

 

Харченко Г.Г. ІНСТИТУТ ВОЛОДІННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Наукова стаття
Завантажити

 

Харченко Г.Г. ОСНОВИ РЕЧОВОГО ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Наукова стаття
Завантажити

 

Харченко Г.Г. ПЕРЕХІД РЕЧОВИХ ПРАВ ЗА ДОГОВОРОМ (КАУЗАЛЬНА ТА АБСТРАКТНА МОДЕЛІ)

Наукова стаття
Завантажити

 

Харченко Г.Г. ПОДІЛ РЕЧОВИХ ПРАВ У ДОКТРИНІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Наукова стаття
Завантажити

 

Харченко Г.Г. ПРОБЛЕМИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ПІД ЧАС ВИТРЕБУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА ПОЗОВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖАВИ

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Монографія
Завантажити

 

Кот А.А. Осуществление и защита субъективных гражданских прав

Монографія
Завантажити

 

Кот О.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот А.А. Природа недействительних сделок

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот А.А. Недействительность антисоциальных сделок

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Інститут захисту прав у доктрині цивільного права України

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Проблема зловживання суб'єктивним правом у цивільному праві України

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Способи захисту сторін договору в привотному праві України

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Захист прав господарюючих суб'єктів при застосуванні судами положень ст. 15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Межі втручання суду у діяльність МКАС

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Поняття захисту суб'єктивних цивільних прав

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Похідний позов як інструмент захисту корпоративних прав

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Принцип здійснення суб'єктивних цивільних прав

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Захист речових прав: теорія та судова практика

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Окремі аспекти зловживання процесуальними правами

Наукова стаття
Завантажити

 

Кот О.О. Спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав

Наукова стаття
Завантажити

 

РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ЧАСУ

Збірник статей
Завантажити

 

Кузнєцова Н.С. Вибрані праці

Вибрані праці
Завантажити

 

Кузнєцова Н.С. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Збірник статей
Завантажити

 

Кузнецова Н.С. Гражданское общество и развитие гражданского права

Сборник статей
Завантажити

 

Діковська І.А. CONFLICT OF LAWS REGULATION OF CONTRACTUAL DISPOSITIONS UPON DEATH: SHOULD UKRAINE FOLLOW THE EU’S APPROACH?

Наукова стаття
Завантажити

 

Діковська І.А. CAN A CHOICE-OF-COURT AGREEMENT INCLUDED IN A MARRIAGE CONTRACT MEET THE REQUIREMENTS OF BOTH EU SUCCESSION AND MATRIMONIAL PROPERTY REGULATIONS?

Наукова стаття
Завантажити

 

Діковська І.А. Застосування Lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем

Наукова стаття
Завантажити

 

Діковська І.А. Комерційні правочини у приватному праві окремих країн

Наукова стаття
Завантажити

 

Діковська І.А. Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних договорів

Наукова стаття
Завантажити

 

Бажанов В.О. СИСТЕМИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Наукова стаття
Завантажити

 

Бажанов В.О. СТОРОНИ В АВТОРСЬКОМУ ДОГОВОРІ

Наукова стаття
Завантажити

 

БАЖАНОВ В.О. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ КОРПОРАТИВНИИ ЮРИСТ

Робоча навчальна програма
Завантажити

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua