Література кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

"ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ′ЯЗАННЯ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ"(заочна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення, аналіз теоретичних та практичних проблем нотаріального посвідчення способів забезпечення виконання зобов’язань. Визначається загальна процедура нотаріального посвідчення окремих способів забезпечення виконання зобов’язань для формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо оволодіння методикою написання проекту договорів, вивчення особливостей та порядку (загальних та спеціальних правил) їх нотаріального посвідчення. Робиться акцент на взаємодії норм матеріального та нотаріального процесуального права.
Завантажити


«ЗАСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНИХ ФАКТІВ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» (заочна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та аналіз теоретичних й практичних проблем особливостей посвідчення та засвідчення безспірних фактів. Визначається загальна процедура нотаріального посвідчення та засвідчення безспірних фактів. З’ясовуються особливості засвідчення окремих видів фактів. Досліджуються принципи, які повинні дотримуватися нотаріусами при посвідченні відповідних правочинів.
Завантажити


«МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АДВОКАТОМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХИСТУ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ» (денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та опанування теоретичних знань й практичних навичок щодо методики застосування адвокатом практики Європейського Суду з прав людини, вивчення принципів тлумачення та застосування Європейської конвенції з прав людини. В межах навчальної дисципліни здійснюється поглиблене дослідження практики ЄСПЛ проти України та інших країн-учасниць Конвенції, вивчаються правові засади захисту прав людини ти основоположних свобод у Європейському суді з прав людини, аналізуються аспекти змінення практики ЄСПЛ.
Завантажити


«АДВОКАТСЬКА ЕТИКА»(денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та опанування теоретичних та практичних проблем і особливостей адвокатської етики. Курс навчальної дисципліни передбачає формування у студентів – майбутніх адвокатів професійних та морально-етичних правил адвокатської діяльності та їх особистої поведінки. Вивчення основних вимог до професійної поведінки адвокатів, які ґрунтуються на певних принципах, правилах та спрямовані на підвищення авторитету адвокатури України та зміцнення престижу професії адвоката.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ В НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ»(заочна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та аналіз теоретичних та практичних проблем і особливостей виконання рішень щодо немайнових спорів. В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура виконання рішень щодо немайнових спорів, специфіка виконання в залежності від категорії судового рішення. Формування теоретичних знань у даній галузі правової науки та практичних навичок щодо оволодіння методикою написання проектів процесуальних документів. забезпечення глибокого засвоєння особливостей виконання рішень судів.
Завантажити


«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ′ЯЗАННЯ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення, аналіз теоретичних та практичних проблем нотаріального посвідчення способів забезпечення виконання зобов’язань. Визначається загальна процедура нотаріального посвідчення окремих способів забезпечення виконання зобов’язань для формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо оволодіння методикою написання проекту договорів, вивчення особливостей та порядку (загальних та спеціальних правил) їх нотаріального посвідчення. Робиться акцент на взаємодії норм матеріального та нотаріального процесуального права.
Завантажити


«ЗАСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНИХ ФАКТІВ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» (денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та аналіз теоретичних й практичних проблем особливостей посвідчення та засвідчення безспірних фактів. Визначається загальна процедура нотаріального посвідчення та засвідчення безспірних фактів. З’ясовуються особливості засвідчення окремих видів фактів. Досліджуються принципи, які повинні дотримуватися нотаріусами при посвідченні відповідних правочинів.
Завантажити


«ПРОЦЕДУРА НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ»(заочна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та аналіз теоретичних та практичних проблем і особливостей нотаріального посвідчення договорів. В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура нотаріального посвідчення договорів для формування у студентів теоретичних знань у даній галузі правової науки та практичних навичок щодо оволодіння методикою написання проекту договору, вивчення особливостей та порядку (загальних та спеціальних правил) їх нотаріального посвідчення.
Завантажити


«НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ З РЕЧОВИМИ ПРАВАМИ ТА ЇІ РЕЄСТРАЦІЯ» (денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення, аналіз теоретичних та практичних проблем, особливостей посвідчення правочинів з речовими правами та їх реєстрацією. Визначається загальна процедура нотаріального посвідчення правочинів. З’ясовуються особливості посвідчення окремих видів правочинів з речовими правами. Досліджуються принципи, які повинні дотримуватися нотаріусами при посвідченні відповідних правочинів. Вивчається процедура реєстрації речових прав.
Завантажити


«ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА АДВОКАТА» (денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення теоретичних та практичних проблем, особливостей ораторського мистецтва адвоката. Опанування базових технік ораторського мистецтва, вербальних та невербальних засобів комунікації у професійній діяльності адвоката. Підготовка та побудова захисної промови адвоката, дотримання її складових.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ В НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ»(денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та аналіз теоретичних та практичних проблем і особливостей виконання рішень щодо немайнових спорів. В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура виконання рішень щодо немайнових спорів, специфіка виконання в залежності від категорії судового рішення. Формування теоретичних знань у даній галузі правової науки та практичних навичок щодо оволодіння методикою написання проектів процесуальних документів. забезпечення глибокого засвоєння особливостей виконання рішень судів.
Завантажити


«УЧАСТЬ АДВОКАТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ В ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»(денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та опанування теоретичних та практичних навичок щодо участі адвоката у Європейському Суді з прав людини, вивчення особливостей діяльності адвоката із розрахунку на провадження у ЄСПЛ та діяльності адвоката на різних стадіях розгляду справи у Європейському суді. Здійснюється поглиблене дослідженні особливостей участі адвоката в Європейському Суді, визначенні правових засад захисту прав людини ти основоположних свобод у ЄСПЛ, розкритті правового статусу адвоката у Європейському Суді.
Завантажити


«РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(денна ф.н.)

1. При вивченні дисципліни розкриваються такі питання: загальні положення про реалізацію цивільного правовідношення в нотаріальному процесі. Нотаріальне посвідчення договорів щодо нерухомого майна. Договори, що підлягають оцінці, і договори, що не підлягають оцінці: проблеми правозастосування. Особливості реєстрації нотаріусом права власності на нерухоме майно: новели законодавства. Нотаріальне посвідчення договорів щодо транспортних засобів. Особливості нотаріального посвідчення договорів щодо окремих видів майна (цінні папери, зброя, тварини).
Завантажити


«НОТАРІАТ В УКРАЇНІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття нотаріату, принципи його організації та функціонування, теоретичне моделювання нотаріального процесу, нотаріальні правовідносини, порядки вчинення нотаріальних проваджень
Завантажити


«ПРОЦЕДУРА НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура нотаріального посвідчення договорів, аналізуються загальні правила нотаріального посвідчення договорів, правила нотаріального посвідчення правочинів та спеціальні правила посвідчення окремих видів договорів; загальні положення про реєстрацію нотаріусом прав в єдиних та державних реєстрах; витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору.
Завантажити


«РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ПРАВОВІДНОСИН НАЙМУ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(заочна ф.н.)

Вивчення особливостей реалізації земельних, сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму в нотаріальному процесі України є предметом даної дисципліни, яка Вивчаються особливості вчинення нотаріальних проваджень у справах, що виникають із земельних, сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму; судова практика у справах, що виникають із земельних сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму, та її використання нотаріусом.
Завантажити


«РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВОВІДНОСИН В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(денна ф.н.)

Вивчення особливостей реалізації земельних, сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму в нотаріальному процесі України є предметом даної дисципліни, яка Вивчаються особливості вчинення нотаріальних проваджень у справах, що виникають із земельних, сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму; судова практика у справах, що виникають із земельних сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму, та її використання нотаріусом.
Завантажити


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ»(заочна ф .н.)

Надається характеристика основних вимог, особливостей та специфіки організаційних основ нотаріату; окреслюються напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності нотаріату. В межах навчальної дисципліни вивчається загальна характеристика організації діяльності державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приватної нотаріальної діяльності. Набуватимуться знання про порядок отримання права на заняття нотаріальною діяльністю.
Завантажити


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ»(денна ф.н.)

Надається характеристика основних вимог, особливостей та специфіки організаційних основ нотаріату; окреслюються напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності нотаріату. В межах навчальної дисципліни вивчається загальна характеристика організації діяльності державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приватної нотаріальної діяльності. Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення та критичний аналіз чинного законодавства України в сфері організації нотаріату, юридичної літератури, основних понять та спеціальної термінології
Завантажити


«ЕТИКА НОТАРІУСА»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття і принципи етики нотаріуса, права, обов’язки та правила поведінки нотаріуса при здійсненні ним професійної діяльності, у відносинах з органами нотаріального самоврядування, з колегами, з особами, які звернулися до нього за вчиненням нотаріальних дій, з контролюючими органами; відповідальність нотаріуса за порушення правил етики.
Завантажити


«НОТАРІАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І ПРАКТИКА»(заочна ф.н)

Вивчення особливостей складання різних видів нотаріальних процесуальних документів через проведення правового аналізу сучасної системи документування нотаріальної діяльності, особливостей нотаріального діловодства на різних стадіях нотаріального провадження. У межах навчальної дисципліни вивчається загальна характеристика нотаріальних процесуальних документів, а також особливості документування нотаріальної процесуальної діяльності в залежності від виду нотаріального провадження. Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення студентами чинного законодавства України в зазначеній сфері, юридичної літератури, основних понять та спеціальної термінології.
Завантажити


«НОТАРІАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І ПРАКТИКА»(денна ф.н.)

Вивчення особливостей складання різних видів нотаріальних процесуальних документів через проведення правового аналізу сучасної системи документування нотаріальної діяльності, особливостей нотаріального діловодства на різних стадіях нотаріального провадження. У межах навчальної дисципліни вивчається загальна характеристика нотаріальних процесуальних документів, а також особливості документування нотаріальної процесуальної діяльності в залежності від виду нотаріального провадження. Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення студентами чинного законодавства України в зазначеній сфері, юридичної літератури, основних понять та спеціальної термінології.
Завантажити


«НОТАРІАТ В УКРАЇНІ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття нотаріату, принципи його організації та функціонування, правовий статус нотаріуса, організація державного нотаріату та приватної нотаріальної діяльності, нотаріальні правовідносини, їх ознаки, система; контроль за організацією та діяльністю нотаріусів, порядки вчинення нотаріальних проваджень
Завантажити


«НОТАРІАТ В УКРАЇНІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття нотаріату, принципи його організації та функціонування, нотаріальні правовідносини та їх складові, правовий статус нотаріуса, особливості організації державного нотаріату, організація приватної нотаріальної діяльності, компетенція та повноваження нотаріусів і посадових осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, порядки вчинення нотаріальних проваджень.
Завантажити


«ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(денна ф.н.)

При вивченні дисципліни розкриваються такі питання: поняття гарантій адвокатської діяльності, ґенеза та їх значення; роль міжнародно-правових стандартів професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності; види гарантій адвокатської діяльності та їх особливості; взаємозв’язок гарантій адвокатської діяльності із іншими складовими правового статусу адвоката; аналіз порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні; практика Європейського суду прав людини щодо захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Набуватимуться знання про дію механізмів, способів та засобів щодо забезпечення професійних прав адвокатів та практику їх захисту.
Завантажити


« АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДВОКАТУРИ »(денна ф.н.)

Знання, отримані при вивченні даної дисципліни допоможуть студентам - майбутнім адвокатам при здійсненні ними їх професійної діяльності. Дана дисципліна передбачає поглиблене розуміння сутності інституту адвокатури, особливостей конституційного статусу та завдань інституту адвокатури в Україні; особливості організації адвокатської діяльності в Україні; професійні права та обов’язків адвоката, а також проблеми їх забезпечення; розкриття міжнародних стандартів діяльності адвокатури; правові основи діяльності органів адвокатського самоврядування в Україні та застосування набутих знань у практичній діяльності. Тому з вивченням даної дисциплiни студент робить наступний крок до практичного застосування набутих теоретичних знань з різних матеріальних та процесуальних галузей права.
Завантажити


«НОТАРІАТ В УКРАЇНІ/ НОТАРИАТ В УКРАИНЕ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття нотаріату, принципи його організації та функціонування, теоретичне моделювання нотаріального процесу, нотаріальні правовідносини, порядки вчинення нотаріальних проваджень. Аналізуються правовідносини, що виникають у зв’язку з вчиненням нотаріусом відповідних груп нотаріальних проваджень.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ДОГОВОРІВ З АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ»(денна ф.н.)

При вивченні дисципліни розкриваються такі питання: 1) поняття, види, способи забезпечення аліментних зобов’язань; 2) загальна характеристика договорів з аліментних зобов’язань та процесуальний порядок їх укладення: поняття, сторони, зміст. 3) процедура нотаріального посвідчення договорів з аліментних зобов’язань. Способи виконання договорів з аліментних зобов’язань: добровільний, примусовий (на підставі виконавчого напису нотаріуса); 4) загальні засади виконання судових рішень судів з аліментних зобов’язань. Способи виконання рішень судів з аліментних зобов’язань: добровільний, примусовий (на підставі виконавчого листа). При вивченні дисципліни особлива увага приділяється опрацюванню нормативно-правових актів, практичних матеріалів, в тому числі і узагальнень судової практики, напрацюванню навичок у студентів щодо складання процесуальних документів.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ДОГОВОРІВ З АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ»(заочна ф.н.)

При вивченні дисципліни розкриваються такі питання: 1) поняття, види, способи забезпечення аліментних зобов’язань; 2) загальна характеристика договорів з аліментних зобов’язань та процесуальний порядок їх укладення: поняття, сторони, зміст. 3) процедура нотаріального посвідчення договорів з аліментних зобов’язань. Способи виконання договорів з аліментних зобов’язань: добровільний, примусовий (на підставі виконавчого напису нотаріуса); 4) загальні засади виконання судових рішень судів з аліментних зобов’язань. Способи виконання рішень судів з аліментних зобов’язань: добровільний, примусовий (на підставі виконавчого листа). При вивченні дисципліни особлива увага приділяється опрацюванню нормативно-правових актів, практичних матеріалів, в тому числі і узагальнень судової практики, напрацюванню навичок у студентів щодо складання процесуальних документів.
Завантажити


«ТЕОРІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ»(денна ф.н.)

3. форми викладення та методи навчання дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу виконавчого провадження як однієї із форм юрисдикційної діяльності, теорії виконавчого процесу, вивчення її предмету, методів, системи, функцій, принципів, виконавчих процесуальних відносин та їх суб’єктів, компетенції державних та приватних виконавців щодо виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, стадій виконавчого процесу та виконавчої процедури; досвід зарубіжних країн щодо виконавчого процесу та процедури, особливостей, проблемних питань виконавчого процесу з іноземним елементом.
Завантажити


«ТЕОРІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ»(заочна ф.н.)

3. форми викладення та методи навчання дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу виконавчого провадження як однієї із форм юрисдикційної діяльності, теорії виконавчого процесу, вивчення її предмету, методів, системи, функцій, принципів, виконавчих процесуальних відносин та їх суб’єктів, компетенції державних та приватних виконавців щодо виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, стадій виконавчого процесу та виконавчої процедури; досвід зарубіжних країн щодо виконавчого процесу та процедури, особливостей, проблемних питань виконавчого процесу з іноземним елементом.
Завантажити


«НОТАРІАТ В УКРАЇНІ/ НОТАРИАТ В УКРАИНЕ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття нотаріату, принципи його організації та функціонування, теоретичне моделювання нотаріального процесу, нотаріальні правовідносини, порядки вчинення нотаріальних проваджень. Аналізуються правовідносини, що виникають у зв’язку з вчиненням нотаріусом відповідних груп нотаріальних проваджень.
Завантажити


«Охорона, захист, відновлення прав та представництво адвокатом у цивілістичному процесі» ( Для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії, денна ф.н.)

При вивченні дисципліни послідовно розкриваються такі питання: а) сутність концепції «цивільні права та обов’язки», поняття «правосуддя в цивільних справах», «нотаріальне провадження», «виконання судових рішень» та «цивілістичний процес» в світлі розвитку концепції сталого розвитку, забезпечення верховенства права та доступу до правосуддя; б) розвиток судової та позасудової форм захисту прав, поняття альтернативних, ефективних, примирних, дистанційних та інших способів вирішення спорів, поєднання нотаріального, судового та виконавчого процесу охорони, захисту та відновлення прав; в) еволюція розвитку основних підходів та формування сучасної доктрини України й європейських країн про електронне правосуддя та нотаріат; г) принцип добросовісності та співпраці суду та сторін під час судового захисту прав; д) зближення та гармонізація цивілістичного процесу в європейських країнах та перспективи запровадження єдиних стандартів в сфері цивільного судочинства, нотаріату, виконання рішень та надання правової допомоги в Європі та в світі.
Завантажити


«АДВОКАТ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ»(денна ф.н.)

При вивченні дисципліни послідовно розкриваються такі питання: а) сутність конституційного судочинства та ролі адвокатури у забезпеченні захисту прав людини та представництва її інтересів в суді; б) еволюція розвитку конституційного судочинства та адвокатури в різних країнах світу, особливості формування правової доктрини; в) конституційна скарга як інструмент ініціації конституційного судочинства: проблеми її підготовки адвокатом; г) стадійність конституційного провадження та особливості участі адвоката на кожній стадії розгляду справи. Набуватимуться знання про конституційного судочинства як інструмент забезпечення верховенства права та доступу до правосуддя за участі адвоката.
Завантажити


«МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА У РІЗНИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: М1 - МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ; М2 - МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА У ЦИВІЛЬНОМУ І ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСАХ; М3 - МЕТОДИКА І ПРАКТИКА Д

При вивченні дисципліни послідовно розкриваються такі питання: а) концепція верховенства права та доступності правосуддя в Україні та в світі, а також позасудового вирішення спорів; б) право на справедливий суд та проблеми його реалізації в різних категоріях спорів; в) позасудове вирішення спорів: основні підходи та переваги застосування примирних процедур; г) судочинство як особливий порядок захисту прав особи та основні практичні аспекти реалізації прав особи у різних провадженнях та на різних стадіях судового розгляду справи; д) реалізація прав особи під час перегляду ухваленого судового рішення в судах різних інстанцій та особливості захисту прав особи в Європейському суді з прав людини.
Завантажити


«ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття відповідальності адвоката, її принципи, підстави та процедури притягнення адвоката до відповідальності, залежно від виду вчиненого ним правопорушення, теоретичне моделювання притягнення адвоката до відповідальності. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з притягненням адвоката до відповідальності.
Завантажити


«ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття відповідальності адвоката, її принципи, підстави та процедури притягнення адвоката до відповідальності, залежно від виду вчиненого ним правопорушення, теоретичне моделювання притягнення адвоката до відповідальності. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з притягненням адвоката до відповідальності.
Завантажити


«МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АДВОКАТОМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХИСТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються процесуальні особливості та практичні і теоретичні проблеми застосування адвокатом практики Європейського суду з прав людини з метою найбільш ефективного здійснення адвокатом діяльності із захисту та представництва клієнта. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку зі застосуванням адвокатом практики Європейського суду з прав людини.
Завантажити


«МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АДВОКАТОМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХИСТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються процесуальні особливості та практичні і теоретичні проблеми застосування адвокатом практики Європейського суду з прав людини з метою найбільш ефективного здійснення адвокатом діяльності із захисту та представництва клієнта. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку зі застосуванням адвокатом практики Європейського суду з прав людини.
Завантажити


«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються міжнародні стандарти та принципи діяльності адвокатури, правового статусу інституту адвокатури та організації і функціонування органів адвокатскього самоврядування. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з діяльністю інституту адвокатури та його організації.
Завантажити


«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються міжнародні стандарти та принципи діяльності адвокатури, правового статусу інституту адвокатури та організації і функціонування органів адвокатскього самоврядування. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з діяльністю інституту адвокатури та його організації.
Завантажити


«ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ ЗАХИСТУ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються процесуальні особливості та практичні і теоретичні проблеми здійснення адвокатом представництва та захисту в кримінальному процесі, теоретичне моделювання представництва та захисту адвокатом в кримінальному процесі. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку зі здійснення адвокатом представництва та захисту в кримінальному процесі.
Завантажити


«ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ ЗАХИСТУ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються процесуальні особливості та практичні і теоретичні проблеми здійснення адвокатом представництва та захисту в кримінальному процесі, теоретичне моделювання представництва та захисту адвокатом в кримінальноум процесі. вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку зі здійснення адвокатом представнцитва та захисту в кримінальному процесі.
Завантажити


«РІШЕННЯ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ»(денна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається юридична природа окремих видів виконавчих документів та дається їм характеристика, аналізуються вимоги до їх форми і змісту та наслідки їх недотримання. Зокрема, визначаються особливості видачі виконавчих документів за рішеннями у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах та порядок пред’явлення їх до виконання, вивчаються передумови та особливості відкриття виконавчого провадження в Україні на підставі рішень іноземних судів та рішень Європейського суду з прав людини; виконавчого напису нотаріуса, постанов державного та приватного виконавців як виконавчих документів.
Завантажити


«ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ»(денна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни досліджується така процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення позову в різних юрисдикційних процесах як ухвали. Аналізуються вимоги до змісту даного виду рішення та особливості його правової природи, що полягає у тому, що водночас вона являється виконавчим документом, в контексті чого вивчається проблематика віднесення ухвал судів до виконавчих документів. Визначаються процесуальні засади виконання ухвал судів щодо забезпечення позову залежно від обраного способу забезпечення, аналізується порядок фактичного обтяження майна і вжиття інших заходів органами примусового виконання та іншими компетентними органами.
Завантажити


«ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ»(заочна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни досліджується така процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення позову в різних юрисдикційних процесах як ухвали. Аналізуються вимоги до змісту даного виду рішення та особливості його правової природи, що полягає у тому, що водночас вона являється виконавчим документом; в контексті чого вивчається проблематика віднесення ухвал судів до виконавчих документів. Визначаються процесуальні засади виконання ухвал судів щодо забезпечення позову залежно від обраного способу забезпечення, аналізується порядок фактичного обтяження майна та вжиття інших заходів органами примусового виконання та іншими компетентними органами.
Завантажити


«МЕТОДИКИ РОЗШУКУ, ОПИСУ, ЗБЕРІГАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА БОРЖНИКА» (заочна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчаються методичні та практичні аспекти вчинення конкретних виконавчих дій у провадженні щодо звернення стягнення на майно боржника, визначається зміст і черговість таких етапів як отримання інформації про майно боржника, перевірка його майнового стану, виявлення майна, розшук майна, опис та арешт майна боржника; вилучення майна боржника; передача майна на зберігання; визначення його вартості або оцінка; виключення майна із акту опису та зняття з нього арешту; реалізація майна боржника. Проводиться ознайомлення з різними видами реєстрів та порядком їх використання виконавцем при здійсненні даних заходів.
Завантажити


«ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА»(заочна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається звернення стягнення на майно боржника як провадження виконавчого процесу, визначається зміст і черговість його етапів, виходячи із правового режиму майна, що підлягає стягненню. Опрацьовується законодавча база, що встановлює загальні і спеціальні правила звернення стягнення на майно боржника – фізичної особи, фізичної особи-підприємця, юридичних осіб; особливості звернення стягнення на грошові кошти боржника; на окреме нерухоме та рухоме майно, на майнові права, на заставлене майно, на майно боржника, яке знаходиться у іншої особи, цінні папери тощо; специфіку провадження щодо виконання рішень про конфіскацію майна.
Завантажити


«РІШЕННЯ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ»(заочна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається юридична природа виконавчих документів та дається характеристика їх видам і особливостям; здійснюється правовий аналіз передумов та процедури видачі різних виконавчих документів, а також вимог до їх форми і змісту та наслідків їх недотримання. Досліджуються загальні правила пред’явлення виконавчого документа до виконання, причини повернення виконавчого документа без прийняття до виконання і відповідно способи їх усунення та умови відкриття виконавчого провадження, а також процесуальна форма вирішення цих питань актами виконавця та можливість їх оскарження.
Завантажити


«МЕТОДИКИ РОЗШУКУ, ОПИСУ, ЗБЕРІГАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА БОРЖНИКА» (денна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчаються методичні та практичні аспекти вчинення конкретних виконавчих дій у провадженні щодо звернення стягнення на майно боржника, визначається зміст і черговість таких етапів як отримання інформації про майно боржника, перевірка його майнового стану, виявлення майна, розшук майна, опис та арешт майна боржника; вилучення майна боржника; передача майна на зберігання; визначення його вартості або оцінка; виключення майна із акту опису та зняття з нього арешту; реалізація майна боржника. Проводиться ознайомлення з різними видами реєстрів та порядком їх використання виконавцем при здійсненні даних заходів.
Завантажити


«ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА» (денна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається звернення стягнення на майно боржника як провадження виконавчого процесу, визначається зміст і черговість його етапів, виходячи із правового режиму майна, що підлягає стягненню. Опрацьовується законодавча база, що встановлює загальні і спеціальні правила звернення стягнення на майно боржника – фізичної особи, фізичної особи-підприємця, юридичних осіб; особливості звернення стягнення на грошові кошти боржника; на окреме нерухоме та рухоме майно, на майнові права, на заставлене майно, на майно боржника, яке знаходиться у іншої особи, цінні папери тощо; специфіку провадження щодо виконання рішень про конфіскацію майна.
Завантажити


«РІШЕННЯ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ»(денна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається юридична природа виконавчих документів та дається характеристика їх видам і особливостям; здійснюється правовий аналіз передумов та процедури видачі різних виконавчих документів, а також вимог до їх форми і змісту та наслідків їх недотримання. Досліджуються загальні правила пред’явлення виконавчого документа до виконання, причини повернення виконавчого документа без прийняття до виконання і відповідно способи їх усунення та умови відкриття виконавчого провадження, а також процесуальна форма вирішення цих питань актами виконавця та можливість їх оскарження.
Завантажити


«ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ) З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначається поняття і система правоохоронних органів в Україні: Взаємодія як правова категорія, Взаємодія органів примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) з: органами Міністерства внутрішніх справ України, органами Державної фіскальної служби України, органами Державної служби фінансового моніторингу України, органами Державного агентства рибного господарства України, органами Державного агентства лісових ресурсів України.
Завантажити


«ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ) З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначається поняття і система правоохоронних органів в Україні: Взаємодія як правова категорія, Взаємодія органів примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) з: органами Міністерства внутрішніх справ України, органами Державної фіскальної служби України, органами Державної служби фінансового моніторингу України, органами Державного агентства рибного господарства України, органами Державного агентства лісових ресурсів України.
Завантажити


«ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура вчинення виконавчого напису нотаріусом, аналізуються загальні правила вчинення нотаріальних дій, умови вчинення виконавчого напису; строки звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, строки вчинення виконавчого напису; витрати, пов’язані з вчиненням виконавчого напису..
Завантажити


«ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура вчинення виконавчого напису нотаріусом, аналізуються загальні правила вчинення нотаріальних дій, умови вчинення виконавчого напису; строки звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, строки вчинення виконавчого напису; витрати, пов’язані з вчиненням виконавчого напису.
Завантажити


«НОТАРІАТ В УКРАЇНІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття нотаріату, принципи його організації та функціонування, теоретичне моделювання нотаріального процесу, нотаріальні правовідносини, порядки вчинення нотаріальних проваджень вміти: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з вчиненням нотаріусом відповідних груп нотаріальних проваджень
Завантажити


«ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ ВЕКСЕЛЯ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура вчинення протесту векселя нотаріусом, вексель як об’єкт дослідження в нотаріальному процесі, на підставі якого вчиняється протест, сутність протесту векселя, види протесту, правові наслідки вчинення протесту векселя в залежності від виду протесту, строки, які застосовує нотаріус при вчиненні протесту векселя, витрати, пов’язані з вчиненням протесту векселя.
Завантажити


«ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ ВЕКСЕЛЯ»(заочна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначається загальна процедура вчинення протесту векселя нотаріусом, вексель як об’єкт дослідження в нотаріальному процесі, на підставі якого вчиняється протест, сутність протесту векселя, види протесту, правові наслідки вчинення протесту векселя в залежності від виду протесту, строки, які застосовує нотаріус при вчиненні протесту векселя, витрати, пов’язані з вчиненням протесту векселя.
Завантажити


«УЧАСТЬ АДВОКАТА В НОТАРІАЛЬНОМУ І ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСАХ»(денна ф.н.)

Проводиться правовий аналіз ролі адвоката у нотаріальному процесі, значення і важливість ролі адвоката для забезпечення законності виконавчого провадження і захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб, визначається процесуальне становище адвоката в нотаріальному процесі як суб”єкта нотаріальних процесуальних правовідносин, провідна роль адвоката серед інших процесуальних представників у виконавчому провадженні. Вивчаються правові підстави представніцтва адвокатом інтересів клієнта, аналізуються правовідносини між адвокатом та клієнтом, прийоми та методи діяльності адвоката на різних стадіях та в різних категоріях справ виконавчого провадження, в окремих нотаріальних провадженнях.
Завантажити


«КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА АДВОКАТА»(денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу правової природи консультативної діяльності адвоката, який відображає її сучасний стан, ознайомлення з науково-теоретичними і практичними рекомендаціями щодо методики її проведення в тому числі і в окремих категоріях справ. В межах навчальної дисципліни визначиється та характеризується місце адвокатського консультування в системі діяльності адвоката, як передумова представництва інтересів клієнта та взаємозв’язок з адвокатським захистом.
Завантажити


«НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»(денна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається теорія нотаріального процесу як однієї із форм юрисдикційної діяльності, його предмету, методу, системи, функцій, принципів, нотаріальних процесуальних відносин та їх суб’єктів, компетенції нотаріусів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних проваджень, а також досліджується нотаріальна процедура, яка уособлює певні правила вчинення нотаріальних дій, зокрема загальні, які застосовуються в цілому у нотаріальному процесі, спеціальні, якими регулюється посвідчення окремих правочинів та специфічні, за якими вчиняються інші види нотаріальних проваджень шляхом визначення послідовності їх здійснення за допомогою самостійних стадій.
Завантажити


«НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»(заочна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається теорія нотаріального процесу як однієї із форм юрисдикційної діяльності, його предмету, методу, системи, функцій, принципів, нотаріальних процесуальних відносин та їх суб’єктів, компетенції нотаріусів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних проваджень, а також досліджується нотаріальна процедура, яка уособлює певні правила вчинення нотаріальних дій, зокрема загальні, які застосовуються в цілому у нотаріальному процесі, спеціальні, якими регулюється посвідчення окремих правочинів та специфічні, за якими вчиняються інші види нотаріальних проваджень шляхом визначення послідовності їх здійснення за допомогою самостійних стадій.
Завантажити


«ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МАЙНОВОГО ТА НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ»(денна ф.н.)

1. В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми. Рішення майнового та немайнового характеру як підстава примусового виконання: Виявлення, вилучення, опис та арешт майна боржника,визначення його вартості, оцінка та реалізація. Особливості виконання окремих рішень майнового та немайнового характеру. Особливості захисту прав учасників виконавчого провадження тощо.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ УХВАЛ ТА РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ»(денна ф.н.)

1. В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми. Рішення та ухвали господарських судів як підстави для виконання. Виконавчі документи, що видаються за рішеннями господарських судів. Особливості застосування окремих заходів примусового виконання при виконанні рішень та ухвал господарських судів. Судова практика у справах, що виникають з виконання ухвал та рішень господарських судів.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)»(денна ф.н.)

1. В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми. Судова процесуальна форма вирішення окремих процесуальних питань, які виникають з діяльності органів примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Особливості розгляду судами справ про оскарження рішень, дій або бездіяльності державного чи приватного виконавця, посадової особи органу ДВС. Особливості вирішення судами процесуальних питань, пов’язаних з виконанням рішень, за заявою сторін виконавчого провадження або за заявою (поданням) виконавця.
Завантажити


«ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми: Загальні положення про процесуальні документи у виконавчому процесі Акти виконавця та загальні вимоги до їх змісту. Окремі акти виконавця. Процесуальні документи, що складаються сторонами виконавчого провадження.
Завантажити


«РЕАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(денна ф.н.)

1. В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми. Господарські відносини як об’єкти реалізації в нотаріальному процесі України. Особливості вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із господарських відносин. Судова практика у справах, що виникають із господарських відносин та її використання нотаріусом.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ УХВАЛ ТА РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ»(заочна ф.н.)

1. В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми. Рішення та ухвали господарських судів як підстави для виконання. Виконавчі документи, що видаються за рішеннями господарських судів. Особливості застосування окремих заходів примусового виконання при виконанні рішень та ухвал господарських судів. Судова практика у справах, що виникають з виконання ухвал та рішень господарських судів.
Завантажити


«ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)»(заочна ф.н.)

1. В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми. Судова процесуальна форма вирішення окремих процесуальних питань, які виникають з діяльності органів примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Особливості розгляду судами справ про оскарження рішень, дій або бездіяльності державного чи приватного виконавця, посадової особи органу ДВС. Особливості вирішення судами процесуальних питань, пов’язаних з виконанням рішень, за заявою сторін виконавчого провадження або за заявою (поданням) виконавця.
Завантажити


«ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми: Загальні положення про процесуальні документи у виконавчому процесі Акти виконавця та загальні вимоги до їх змісту. Окремі акти виконавця. Процесуальні документи, що складаються сторонами виконавчого провадження.
Завантажити


«РЕАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»(заочна ф.н.)

1. В межах навчальної дисципліни вивчаються наступні теми. Господарські відносини як об’єкти реалізації в нотаріальному процесі України. Особливості вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із господарських відносин. Судова практика у справах, що виникають із господарських відносин та її використання нотаріусом.
Завантажити


«ТЕОРІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ»(денна ф.н.)

3. форми викладення та методи навчання дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу виконавчого провадження як однієї із форм юрисдикційної діяльності, теорії виконавчого процесу, вивчення її предмету, методів, системи, функцій, принципів, виконавчих процесуальних відносин та їх суб’єктів, компетенції державних та приватних виконавців щодо виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, стадій виконавчого процесу та виконавчої процедури; досвід зарубіжних країн щодо виконавчого процесу та процедури, особливостей, проблемних питань виконавчого процесу з іноземним елементом.
Завантажити


«ЕТИКА НОТАРІУСА»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни вивчаються поняття і принципи етики нотаріуса, права, обов’язки та правила поведінки нотаріуса при здійсненні ним професійної діяльності, у відносинах з органами нотаріального самоврядування, з колегами, з особами, які звернулися до нього за вчиненням нотаріальних дій, з контролюючими органами; відповідальність нотаріуса за порушення правил етики.
Завантажити


«ВЧИНЕННЯ КОНСУЛОМ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ»(денна ф.н.)

В межах навчальної дисципліни визначаються організаційні питання діяльності консула щодо вчинення нотаріальних дій; загальна характеристика міжнародно-правових актів щодо консульської діяльності, зокрема, з вчинення нотаріальних дій щодо спадкових, сімейних відносин; загальні правила вчинення консулом нотаріальних дій; процедура посвідчення консулом односторонніх правочинів (юридичні факти, заяви, довіреності); процедура вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування; процедура вчинення консулом нотаріальних дій, що виникають із сімейних відносин.
Завантажити


«КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА АДВОКАТА»(денна ф.н.)

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу онтологічної сутності консультативної роботи адвоката, її складових елементів, з відображенням як сучасного стану такого правового інституту, так і перспектив його розвитку та вдосконалення. В межах навчальної дисципліни вивчаються основні терміни, які визначають структурні елементи консультативної роботи адвоката, процедури, методики здійснення консультативної діяльності адвоката, зокрема, шляхом врахування існуючих способів та методів її здійснення, специфічних особливостей залежно від різного роду правовідносин, форм та способів захисту, психотипу клієнта, підстав її здійснення тощо.
Завантажити


«НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»(денна ф.н.)

У межах навчальної дисципліни вивчається теорія нотаріального процесу як однієї із форм юрисдикційної діяльності, його предмету, методу, системи, функцій, принципів, нотаріальних процесуальних відносин та їх суб’єктів, досліджується нотаріальна процедура. Передбачається аналіз нотаріальної процедури інших зарубіжних країн. Курс навчальної дисципліни розрахований на опрацювання студентами як матеріального, так і процесуального законодавства України, яке застосовує нотаріус у своїй діяльності, спеціальної юридичної літератури, а також судової практики щодо оскаржень нотаріальних актів, нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні.
ЗавантажитиPowered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net