Література кафедри господарського права

Scientific prractical and legal problems of implementation of the presonalized medicine

Наукова стаття (англ., вересень 2017 року), у співавторстві Рєзнікова В.В., Россильна О.В., Бєздєнєжних Н.О.
Завантажити


Завдання та основні засади (принципи) господарського судочинства. Зарубіжний досвід реформування системи господарських судів

Наукова стаття в журналі "Право України" - 2018 - №7, у співавторстві Щербина В.С., Рєзнікова В.В.
Завантажити


Legal aspects of corporate social responsibility in Ukraine of the way to European integration

Наукова стаття у співавторстві Кологойда О.В., Лукач І.В., Поєдинок В.В.
Завантажити


Основні напрями реформування законодавства України про страхування

Наукова стаття (автор - Кологойда О.В.) в журналі "Адміністративне право і процес" - №1(19) - 2017
Завантажити


Сучасні тенденції розвитку господарського процесу України

Наукова стаття у співавторстві Щербина В.С., Рєзнікова В.В. в журналі "Право України" - 2017 - №9
Завантажити


Правовий режим майна Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Наукова стаття у співавторстві Щербина В.С., Боднар Т.В. у журналі "Проблеми законності" - вип. 147, 2019
Завантажити


State of Legal Regulation of Bankruptcy by the Legislation of Ukraine

Наукова стаття англійською мовою у співавторстві Пацурія Н.Б., Радзивілюк В.В., Рєзнікова В.В., Кравець І.М., Орлова О.С. - 2018
Завантажити


Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти

Наукова стаття у співавторстві Кравець І.М., Вінник О.М. в журналі "Юридичний вісник" - вип. 1 (42) - 2017
Завантажити


Дисциплінарна відповідальність аудиторів та аудиторських фірм (за матеріалами судової практики)

Наукова стаття у співавторстві Кологойда О.В., Горяєва О.С. в журналі "Підприємництво, господарство і право" 2017 - №8
Завантажити


Відповідальність учасників господарського процесу за зловживання правами та невиконання процесуальних обов'язків

Наукова стаття (автор - Рєзнікова В.В.) в журналі "Університетські наукові записки" - 2017 - №63
Завантажити


Збірка "Перші наукові читання пам'яті академіка В.К. Мамутова"

Матеріали круглого столу 8 лютого 2019 року (включаючи тези Лукач І.В., Пацурії Н.Б., Поєдинок В.В., Рєзнікової В.В., Кравець І.М.)
Завантажити


Правові проблеми попереднього договору оренди нерухомого майна: господарсько-правовий аспект

Наукова стаття Орленка Б.М. в журналі "Науковий вісник Ужгородського національного університету", 2019
Завантажити


Щодо поняття та критеріїв корпоративного спору

Наукова стаття Кологойди О.В. в журналі "Право України" - №3 - 2019
Завантажити


Посередництво та представництво в господарському праві та процесі України

Навчальний посібник у співавторстві Рєзнікова В.В., Россильна О.В.
Завантажити


Правові аспекти оцінки ринкової вартості акцій у процедурах squeeze-out та sell-out

Наукова стаття у співавторстві Кологойда О.В., Маленко О. в журналі "Право України" - №8 - 2019
Завантажити


Проблеми правового регулювання біржової торгівлі

Розділ підручнику з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), у співавторстві Рєзнікова В.В., Попова А.В.
Завантажити


Проблеми правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання

Глава 15 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина) у співавторстві Рєзнікова В.В., Орлова О.С.
Завантажити


Проблеми правового регулювання господарського посередництва

Глава 8 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), автор - Рєзнікова В.В.
Завантажити


Проблеми правового регулювання електронної комерції

Глава 4 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), автор - Рєзнікова В.В.
Завантажити


Проблеми правового регулювання спільної господарської діяльності

Глава 21 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), Рєзнікова В.В.
Завантажити


Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників

Наукова стаття Радзивілюк В.В.
Завантажити


Ідентичність українських кооперативів у світлі кооперативних принципів

Наукова стаття Радзивілюк В.В.
Завантажити


Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство

Наукова стаття Радзивілюк В.В.
Завантажити


Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації випускників ОР "Бакалавр" зі спеціальності 081 "Право" спеціалізації "Економічне право ЄС"

Програма включає в себе перелік питань для підготовки до іспиту, а також список літератури для підготовки до іспиту за відповідною спеціалізацією.
Завантажити


Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації випускників ОР "Бакалавр" зі спеціальності "Право" спеціалізації "Господарський процес"

Програма включає в себе перелік питань для підготовки до іспиту, а також список літератури для підготовки до іспиту за відповідною спеціалізацією.
Завантажити


Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації випускників ОР "Бакалавр" з напряму підготовки "Право" спеціалізації "Господарське право"

Програма включає в себе перелік питань для підготовки до іспиту, а також список літератури для підготовки до іспиту за відповідною спеціалізацією.
ЗавантажитиPowered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net