Література кафедри економічного права та економічного судочинства

 Для перегляду всього переліку джерел кафедри перейдіть за наступним посиланням.

 Для перегляду переліку робочих програм навчальних дисциплін кафедри перейдіть за наступним посиланням.

The Concept of Shadow Director's Liability under the United Kingdom and Ukrainian Ligislation

Публікація в Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 03/16, автор - Кологойда О.В.

Завантажити

 

The Main Directions of Developing the Ukrainian Stock Market`s Infrastructure 

Наукова стаття у журналі "Журнал східноєвропейського права" (2016, №32), автор - Кологойда О.В.

Завантажити

 

Суб'єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків

Наукова стаття у журналі "Журнал східноєвропейського права" (2016, №31), автор - Кологойда О.В.

Завантажити

 

Щодо перспектив існування засновницького договору в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю

Наукова стаття у журналі "Науковий вісник Ужгородського національного університету" (Серія Право, Випуск 39, Том 1, 2016), автор - Лукач І.В., с. 93-96.

Завантажити

 

Матеріали Круглого столу "Реформування господарського законодавства України" (м. Київ, 31 березня 2016 року), автори:

Рєзнікова В.В. - "Скасування Господарського кодексу України: спосіб ефективної модернізації правового регулювання господарської діяльності чи дестабілізуючий фактор для сфери господарювання?";

Щербина В.С. - "Кодифікація чи декодифікація господарського законодавства України: який шлях обрати?";

Кологойда О.В. - "Про роль і значення Господарського кодексу України у регулюванні відносин на фондовому ринку";

Радзивілюк В.В. - "Господарський кодекс України як відображення традиції європейських кодифікацій комерційного (торгового) права".

Завантажити

 

Припинення корпоративних відносин як дисциплінарно-господарська санкція та форма корпоративної відповідальності

Публікація у виданні "Право та інновації" (№3 (15) 2016), автор - Кологойда О.В.

Завантажити

 

Правовой статус центрального депозитария Украины

Научная статья, автор - Кологойда А.В.

Завантажити

 

Правовой режим государственных деривативов 

Научная статья, автор - Кологойда А.В.

Завантажити

 

 

Адміністративний позов як засіб захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку

Наукова стаття у науково-практичному журналі "Підприємництво, господарство і право" (7/2016), автор - Кологойда О.В.

Завантажити

 

Оперативно-господарські санкції у фондових договірних правовідносинах

Наукова стаття у журналі "Науковий вісник Ужгородського національного університету" (Серія Право, Випуск 39, Том 1, 2016), автор - Кологойда О.В., с. 89-92.

Завантажити

 

Діалектика публічних і приватних інтересів в державному регулюванні фондового ринку

Тези доповіді у збірці матеріалів "Круглого столу" "Діалектика публічних і приватних інтересів у державному регулюванні економіки" (м. Київ, 08 листопада 2013 року), автор - Кологойда О.В.

Завантажити

 

Способи захисту права акціонера на отримання дивідендів в Україні

Тези у виданні "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка", 1(102)/2016, автор -  Кологойда О.В., с. 58-63

Завантажити

 

Анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку: окремі проблеми правозастосування

Наукова стаття в науково-практичному журналі "Адміністративне право і процес" (№2(16)/2016), автор -  Кологойда О.В.

Завантажити

 

Scientific prractical and legal problems of implementation of the presonalized medicine

Наукова стаття (англ., вересень 2017 року), у співавторстві Рєзнікова В.В., Россильна О.В., Бєздєнєжних Н.О.
Завантажити

 

Завдання та основні засади (принципи) господарського судочинства. Зарубіжний досвід реформування системи господарських судів

Наукова стаття в журналі "Право України" - 2018 - №7, у співавторстві Щербина В.С., Рєзнікова В.В.
Завантажити

 

Legal aspects of corporate social responsibility in Ukraine of the way to European integration

Наукова стаття у співавторстві Кологойда О.В., Лукач І.В., Поєдинок В.В.
Завантажити

 

Основні напрями реформування законодавства України про страхування

Наукова стаття (автор - Кологойда О.В.) в журналі "Адміністративне право і процес" - №1(19) - 2017
Завантажити

 

Сучасні тенденції розвитку господарського процесу України

Наукова стаття у співавторстві Щербина В.С., Рєзнікова В.В. в журналі "Право України" - 2017 - №9
Завантажити

 

Правовий режим майна Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Наукова стаття у співавторстві Щербина В.С., Боднар Т.В. у журналі "Проблеми законності" - вип. 147, 2019
Завантажити

 

State of Legal Regulation of Bankruptcy by the Legislation of Ukraine

Наукова стаття англійською мовою у співавторстві Пацурія Н.Б., Радзивілюк В.В., Рєзнікова В.В., Кравець І.М., Орлова О.С. - 2018
Завантажити

 

Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти

Наукова стаття у співавторстві Кравець І.М., Вінник О.М. в журналі "Юридичний вісник" - вип. 1 (42) - 2017
Завантажити

 

Дисциплінарна відповідальність аудиторів та аудиторських фірм (за матеріалами судової практики)

Наукова стаття у співавторстві Кологойда О.В., Горяєва О.С. в журналі "Підприємництво, господарство і право" 2017 - №8
Завантажити

 

Відповідальність учасників господарського процесу за зловживання правами та невиконання процесуальних обов'язків

Наукова стаття (автор - Рєзнікова В.В.) в журналі "Університетські наукові записки" - 2017 - №63
Завантажити

 

Збірка "Перші наукові читання пам'яті академіка В.К. Мамутова"

Матеріали круглого столу 8 лютого 2019 року (включаючи тези Лукач І.В., Пацурії Н.Б., Поєдинок В.В., Рєзнікової В.В., Кравець І.М.)
Завантажити

 

Правові проблеми попереднього договору оренди нерухомого майна: господарсько-правовий аспект

Наукова стаття Орленка Б.М. в журналі "Науковий вісник Ужгородського національного університету", 2019
Завантажити

 

Щодо поняття та критеріїв корпоративного спору

Наукова стаття Кологойди О.В. в журналі "Право України" - №3 - 2019
Завантажити

 

Посередництво та представництво в господарському праві та процесі України

Навчальний посібник у співавторстві Рєзнікова В.В., Россильна О.В.
Завантажити

 

Правові аспекти оцінки ринкової вартості акцій у процедурах squeeze-out та sell-out

Наукова стаття у співавторстві Кологойда О.В., Маленко О. в журналі "Право України" - №8 - 2019
Завантажити

 

Проблеми правового регулювання біржової торгівлі

Розділ підручнику з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), у співавторстві Рєзнікова В.В., Попова А.В.
Завантажити

 

Проблеми правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання

Глава 15 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина) у співавторстві Рєзнікова В.В., Орлова О.С.
Завантажити

 

Проблеми правового регулювання господарського посередництва

Глава 8 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), автор - Рєзнікова В.В.
Завантажити

 

Проблеми правового регулювання електронної комерції

Глава 4 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), автор - Рєзнікова В.В.
Завантажити

 

Проблеми правового регулювання спільної господарської діяльності

Глава 21 підручника "Актуальні проблеми господарського права" (Особлива частина), Рєзнікова В.В.
Завантажити

 

Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників

Наукова стаття Радзивілюк В.В.
Завантажити

 

Ідентичність українських кооперативів у світлі кооперативних принципів

Наукова стаття Радзивілюк В.В.
Завантажити

 

Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство

Наукова стаття Радзивілюк В.В.
Завантажити

 

Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації випускників ОР "Бакалавр" зі спеціальності 081 "Право" спеціалізації "Економічне право ЄС"

Програма включає в себе перелік питань для підготовки до іспиту, а також список літератури для підготовки до іспиту за відповідною спеціалізацією.
Завантажити

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації випускників ОР "Бакалавр" зі спеціальності "Право" спеціалізації "Господарський процес"

Програма включає в себе перелік питань для підготовки до іспиту, а також список літератури для підготовки до іспиту за відповідною спеціалізацією.
Завантажити

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації випускників ОР "Бакалавр" з напряму підготовки "Право" спеціалізації "Господарське право"

Програма включає в себе перелік питань для підготовки до іспиту, а також список літератури для підготовки до іспиту за відповідною спеціалізацією.
Завантажити

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua