Історія кафедри цивільного права

 

Кафедра цивільного права є однією з небагатьох кафедр юридичного факультету, навчальні предмети якої читаються протягом всього існування Київського університету Святого Володимира. Народження кафедри цивільного права відбулося у 1835 році. Однак тривалий час кафедра цивільного права існувала в складі кількох кафедр і лише в 30-х рр. XX. ст. отримала самостійний статус.

Як самостійний підрозділ юридичного факультету кафедра цивільного права була створена в 1938 р. До цього часу цивілістичні дисципліни читалися на двох кафедрах – римського права та російських цивільних законів.

У 1835 році, коли розпочав працювати юридичний факультет, кафедру римського права очолював Олександр Миколайович Міцкевич (рідний брат видатного польського поета Адама Міцкевича), а кафедру російських цивільних законів - Сергій Миколайович Орнатський, який на посаді завідуючого працював до 1843 року. Його наступниками були А.А. Федотов-Чеховський, Н..К. Ренненкампф, В.Г. Демченко В. Г.

У 1846-1880 роках римське право у Київському університеті викладав Каленик Андрійович Мітюков. В цей час на юридичному факультеті сформувалася школа видатних романістів, яка не поступалася своїми досягненнями відомим західно-європейським університетам. У 1851р. К.А.Мітюков захистив докторську дисертацію "Про спадкування за римськими законами", та очолив кафедру римського права; був деканом юридичного факультету, ректором університету св. Володимира. К.А. Мітюков написав курс римського права (1884 р.), який став одним із кращих посібників з римського приватного права. Школа К.А. Мітюкова зростила цілу плеяду видатних романістів: В.І. Сінайського, Л.Н.Казанцева, Й.О. Покровського, М.М. Каткова, Д.Д. Грімма, А.К. Мітюкова (сина проф. К.А. Мітюкова), Ф.М. Дидинського.

На терені школи романістів К.А. Мітюкова створилася й успішно розвивалася школа цивілістів, яку очолив Василь Григорович Демченко. Він був і деканом юридичного факультету.

Значний внесок в розвиток цивілістичної думки в Київському університеті внесли Т.М. Яблочков, Й.О. Покровський, В.О. Удінцев, В.І. Сінайський.

У післяжовтневу добу розвиток цивілістичної науки на юридичному факультеті "реанімувався лише наприкінці 30-х років, з приходом на факультет таких вчених, як С.Н. Ландкоф і Г.К. Матвєєв.

Після відновлення діяльності Київського університету, кафедра цивільного права була відкрита в 1938 році. Її очолив професор Самуїл Наумович Ландкоф (1938 р.). В цей час був виданий його підручник "Основи радянського цивільного права". На кафедрі працювали Г.К. Матвєєв, О.Є. Пашерстник, Я.Л. Штутін, П.Д. Індиченко.

Після Великої Вітчизняної війни юридичний факультет відновив свою роботу в Києві в 1944 р. На той час з фронту повернулися Г.К. Матвєєв, П.Д. Індиченко та інші.

В 50-ті роки після закінчення навчання для викладацької роботи на кафедрі були залишені В.А. Золотар, Д.В. Боброва, П.П. Заворотько, М.Й. Штефан, Т.Т. Коваленко, Н.П. Лещенко, О.Ф. Решетник, О.А. Підопригора. Вони і складали ядро кафедри в 50-70 роки.

В 70-ті роки на кафедру прийшла нова генерація цивілістів: Ю.Г. Матвєєв, син проф. Матвєєва, С.П. Індиченко, О.В. Дзера, яка у 80-ті роки поповнилася А.С. Довгертом і Н.С. Кузнєцовою.

На початку XXI ст. безпрецедентно збільшився склад професорів і доцентів кафедри, що сприяло якісному розвитку київської наукової школи цивільного права.

Кафедра проводить дослідження за науковими напрями: методологія приватного  права; правове положення суб’єктів цивільного права; теоретичні проблеми речового права; договірні та недоговірні зобов’язання; регулювання договірних відносин; банківськи правочини та інші фінансові операції; проблеми міжнародного приватного права; захист цивільних прав; проблеми сімейного права; медичне право (цивільно-правові аспекти); корпоративне право.

Базовими  навчальними предметами  кафедри при підготовці студентів-бакалаврів є: Римське право, Цивільне право; Міжнародне приватне право, Сімейне право; Спадкове право; Договірне право; Житлове право.

Кафедра готує магістрів за 4 спеціалізаціями: «Контрактне право», «Корпоративне право», «Правовий бізнес-консалтинг», «Цивільне право»

Викладачі кафедри забезпечують ведення курсів магістерської спеціалізації Private Law з подвійним дипломуванням (спільно з Університетом Миколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва), зокрема: Property law and Trust law, Problems of international Private Law, Corporate law, Civil rights protection in international courts.

Кафедра забезпечує викладання англомовних спецкурсів на інших магістерських спеціалізаціях: Legal aspects of  business contracts between EU and non-EU enterprises, Topical issues of Private Law, Marketing aspects of legal practice, Civil remedies for human rights protection.

Діяльність кафедри грунтується на принципах обміну знаннями («knowledge sharing»), який полягає у тісному зв’язку теорії та практики, залученню практикуючих юристів та відомих особистостей фахівців у сфері юриспруденції.

Кафедра активно використовує методологію змішаної освіти («blended education»), що базується на поєднанні онлайн та офлайн освіти і розширенні каналів взаємодії і спілкування викладачів зі студентами.

На сьогодні на кафедрі працює тридцять викладачів, серед яких 12 докторів юридичних наук, 10 професорів і 15 кандидатів юридичних наук. За цим показником кафедра цивільного права є найпотужнішою кафедрою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua