Історія кафедри цивільного права

 

 

Кафедра цивільного права є однією з небагатьох кафедр юридичного факультету, навчальні предмети якої читаються протягом всього існування Київського університету Святого Володимира. Народження кафедри цивільного права відбулося у 1835 році. Однак тривалий час кафедра цивільного права існувала в складі кількох кафедр і лише в 30-х рр. XX. ст. отримала самостійний статус.

Як самостійний підрозділ юридичного факультету кафедра цивільного права була створена в 1938 р. До цього часу цивілістичні дисципліни читалися на двох кафедрах – римського права та російських цивільних законів.

У 1835 році, коли розпочав працювати юридичний факультет, кафедру римського права очолював Олександр Миколайович Міцкевич (рідний брат видатного польського поета Адама Міцкевича), а кафедру російських цивільних законів - Сергій Миколайович Орнатський, який на посаді завідуючого працював до 1843 року. Його наступниками були А.А. Федотов-Чеховський, Н..К. Ренненкампф, В.Г. Демченко В. Г.

У 1846-1880 роках римське право у Київському університеті викладав Каленик Андрійович Мітюков. В цей час на юридичному факультеті сформувалася школа видатних романістів, яка не поступалася своїми досягненнями відомим західно-європейським університетам. У 1851р. К.А.Мітюков захистив докторську дисертацію "Про спадкування за римськими законами", та очолив кафедру римського права; був деканом юридичного факультету, ректором університету св. Володимира. К.А. Мітюков написав курс римського права (1884 р.), який став одним із кращих посібників з римського приватного права. Школа К.А. Мітюкова зростила цілу плеяду видатних романістів: В.І. Сінайського, Л.Н.Казанцева, Й.О. Покровського, М.М. Каткова, Д.Д. Грімма, А.К. Мітюкова (сина проф. К.А. Мітюкова), Ф.М. Дидинського.

На терені школи романістів К.А. Мітюкова створилася й успішно розвивалася школа цивілістів, яку очолив Василь Григорович Демченко. Він був і деканом юридичного факультету.

Значний внесок в розвиток цивілістичної думки в Київському університеті внесли Т.М. Яблочков, Й.О. Покровський, В.О. Удінцев, В.І. Сінайський.

У післяжовтневу добу розвиток цивілістичної науки на юридичному факультеті "реанімувався лише наприкінці 30-х років, з приходом на факультет таких вчених, як С.Н. Ландкоф і Г.К. Матвєєв.

Після відновлення діяльності Київського університету, кафедра цивільного права була відкрита в 1938 році. Її очолив професор Самуїл Наумович Ландкоф (1938 р.). В цей час був виданий його підручник "Основи радянського цивільного права". На кафедрі працювали Г.К. Матвєєв, О.Є. Пашерстник, Я.Л. Штутін, П.Д. Індиченко.

Після Великої Вітчизняної війни юридичний факультет відновив свою роботу в Києві в 1944 р. На той час з фронту повернулися Г.К. Матвєєв, П.Д. Індиченко та інші.

В 50-ті роки після закінчення навчання для викладацької роботи на кафедрі були залишені В.А. Золотар, Д.В. Боброва, П.П. Заворотько, М.Й. Штефан, Т.Т. Коваленко, Н.П. Лещенко, О.Ф. Решетник, О.А. Підопригора. Вони і складали ядро кафедри в 50-70 роки.

В 70-ті роки на кафедру прийшла нова генерація цивілістів: Ю.Г. Матвєєв, син проф. Матвєєва, С.П. Індиченко, О.В. Дзера, яка у 80-ті роки поповнилася А.С. Довгертом і Н.С. Кузнєцовою.

На початку XXI ст. безпрецедентно збільшився склад професорів і доцентів кафедри, що сприяло якісному розвитку київської наукової школи цивільного права. В період з 2003 р. по 2007 р. було захищено п'ять докторських дисертацій вихованців кафедри, учнів. проф. Кузнєцової Н. С. (Р.А. Майданик, І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, Ю.Д. Притика, О.В. Кохановська). В цей період на кафедрі одночасно працює 7 (сім) докторів юридичних наук.

На сьогодні на кафедрі працює двадцять шість викладачів, серед яких 5 докторів юридичних наук, професорів і 17 кандидатів юридичних наук. За цим показником кафедра цивільного права є найпотужнішою кафедрою Київського університету ім. Т. Шевченка.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net