Історія кафедри господарського права

 

 

Викладання комерційного (торговельного), а згодом (в радянський період – господарського) права на юридичному факультеті бере початок із часу заснування Київського університету Св. Володимира (08.11.1833 р.), але здійснювалося (до 1973 р.) кафедрою цивільного права, що в дореволюційний період іменувалася кафедрою рос. цивільних законів.

Кафедра господарського права веде своє існування з 1973 року, коли було створено кафедру цивільного і господарського права, яку було розділено на дві кафедри: господарського права і цивільного права.

У 1987 році внаслідок злиття кафедри господарського права і кафедри трудового права, сільськогосподарського та природоресурсового права і було створено кафедру господарського та трудового права. Через рік її було реорганізовано в кафедру господарського та аграрного права. У 1992 році вона була переіменована в кафедру економічного права. В 1996 році в зв'язку із створенням кафедри трудового, земельного та природоресурсового права, повернуто назву "кафедра господарського права", яка відображає основне її науково-навчальне спрямування.

Кафедра забезпечує підготовку юридичних кадрів для народного господарства, головним чином для юридичних служб господарських організації та господарських судів. Вона є випускаючою з господарсько-правової спеціалізації.

Кафедра забезпечує викладання двох нормативних дисциплін - "Господарське право" та "Господарське процесуальне право", а також значної кількості спецкурсів (проблеми господарського права, теорія господарського договірного права, інвестиційне право, корпоративне право, правові засади аудиторської діяльності, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, право промислової власності, міжнародний комерційний арбітраж, комерційне право зарубіжних країн, правове регулювання банкрутства, правовий режим майна суб'єктів господарювання, правове регулювання ринку цінних паперів, транспортне право, правові засади страхової справи), кожний з яких забезпечується методичною літературою.

Члени кафедри здійснюють плідну науково-дослідну роботу. Ними написано та видано низка монографій, велика кількість наукових статей з проблем господарського права і господарського процесуального права, навчальні посібники та підручники, в тому числі: Щербиною В.С. «Господарське право України» – навчальний посібник (1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 р.р.) та підручник (2003, 2005, 2006, 2007, 2009 р.р.), навчальний посібник "Арбітражний процес" (1999 р., у співавторстві); Вінник О.М.: навчальні посібники «Інвестиційне право» (2000, 2005, 2009 р.р.), «Господарське право» (2005, 2008 р.р.), Акціонерне право (у співавторстві з Щербиною В.С. – 2000 р.) та Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»; Беляневич О.А. «Господарський договір: поняття та способи укладання» (навчальний посібник – 2002 р.), участь (у складі авторських колективів) у написанні підручника «Цивільне право України" (1999 р.) та „Договірне право України. Загальна частина" (2008 р.), а також підготовлених викладачами кафедри навчальних посібників: Радзивілюк В.В. – «Судові процедури санації» (2005), Клепіковою О.В. – «Транспортне право України» (у співавторстві з Булгаковою І.В. – 2005 р.); Пацурія Н.Б. – «Страхове право України» (2006 р.), Поєдинок В.В. – «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» (2006 р.), Кологойда О.В. – «Правове регулювання фондового ринку України» (2008 р.). Колективом кафедри був підготовлений до опублікування за загальною редакцією В.С.Щербини навчальний посібник «Господарське право: Практикум» (2001, 2003 р.р.).

Члени кафедри були у складі робочих груп по підготовці та доопрацюванні проекту Господарського кодексу України, а після його прийняття – членами авторського колективу, який підготував до видання Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (2004, 2008 р.р.).

З 17 штатних викладачів – 2 професори, доктори юридичних наук (Щербина В.С., Вінник О.М.,), 10 доцентів, кандидатів юридичних наук (Винокурова Л.Ф., Радзивилюк В.В., Поєдинок В.В., Кологойда О.В., Пацурія Н.Б., Клєпікова О.В., Повар П.О., Попова А.В., Лукач І.В.), – 4 асистенти (Науменко О.М., Якимова І.І., Горяєва О.С., Паракуда І.В.), в т.ч. один асистент – канд.юрид.наук (Кравець І.М.).

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net