Історія кафедри адміністративного права

 


Історія кафедри адміністративного права бере свій початок ще з перших років функціонування університету. Статут Університету Св. Володимира від 25 грудня 1833 року передбачав, що на юридичному факультеті, серед інших, викладається така дисципліна як «Закони Благочинства», яка зумовила видання перших тематичних лекційних курсів, які були розроблені професорами Богородським С.О. та Іванішевим М.Д., а вже згідно з загальноуніверситетським Статутом 1863 р. на юридичному факультеті створюється кафедра Поліцейського права, на якій викладаються такі дисципліни як «Вчення про безпеку (Закони благочинства)» та «Вчення про добробут (Закони благоустрою)». У 1869 році був виданий перший тематичний підручник з поліцейського права видавництва Університету Св. Володимира – курс лекцій з державного благоустрою, який читав видатний професор М.Х. Бунге., а у 1889 – курс з державного благоустрою (поліцейського права) професора А.Я. Антоновича, які наразі вважаються класичними працями адміністративної науки.

Останнім загальноросійським університетським Статутом 1884 року, який був чинним аж до повалення самодержавства, кафедра поліцейського права визнавалася невід’ємною частиною діяльності юридичного факультету Університету Св. Володимира, як і викладання курсу «Поліцейське право».

Масштабна діяльність з дослідження проблем адміністративного права відновилася лише в 60-ті роки ХХ ст. під керівництвом професора Цвєткова В.В., кафедра державного права отримала своє «нове життя». Так, професор Цвєтков В.В. в 1970 році одним з перших обґрунтував класифікацію управлінських наук та визначив предмет теорії державного управління як окремої галузі права, що стало поштовхом для подальшого розвитку українського адміністративного права.

До 2010 року адміністративно-правові навчальні дисципліни викладалися фахівцями кафедри конституційного та адміністративного права. Згідно з ухвалою Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2010 р. кафедра була реорганізована та перейменована на кафедру адміністративного та фінансового права. З 2011 року кафедра адміністративного права функціонує як окремий структурний підрозділ юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кафедра адміністративного права забезпечує читання провідних нормативних курсів: адміністративного права та адміністративно-процесуального права, а також цілого блоку адміністративно-правових спецкурсів. Колектив кафедри працює над дослідженням актуальних проблем адміністративного права, адміністративного процесуального права, правових проблем державного управління в сфері енергетики, будівництва та ін.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88