Конференця «Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (Яценківські читання).

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

   Кафедра кримінально-правової політики та кримінального права
Навчально-наукового інституту права Київського національного університету
імені Тараса Шевченка запрошує до участі в щорічній науково-практичній
конференції «Сучасне кримінальне право України: конституційний,
міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (Яценківські
читання).
   Конференція відбудеться 2 лютого 2023 року (орієнтовно з 11.00 до
17.00).
   Захід присвячено пам'яті судді Конституційного Суду України (1996 –
2001), члена-кореспондента Національної академії правових наук України,
професора Станіслава Сергійовича Яценка (1936 – 2014).
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Конституційні засади кримінального права України.
2. Вплив міжнародного права на кримінальне право України.
3. Кримінальне право України в контексті порівняльного правознавства.

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

До участі в конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні
працівники, здобувачі вищої освіти, юристи-практики. Участь у конференції
включає такі форми:
1) виступ з доповіддю, яка відповідає визначеній тематиці конференції
(однієї з панельних дискусій) ;
2) подання тез доповіді з дотриманням вимог, вказаних у цьому
оголошенні;
3) участь у обговоренні доповідей в межах панельних (тематичних)
дискусій та під час заключної дискусії;

4) участь у конференції в якості слухача.
Кожний учасник може обрати одну або декілька форм участі у роботі
конференції.
Оргкомітет залишає за собою право визначити коло учасників, які будуть
основними доповідачами під час панельних дискусій.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбуватиметься в режимі on-line (дистанційно) на базі
платформи Zoom. Посилання, за яким учасники зможуть приєднатися до
заходу, а також орієнтовна програма конференції будуть завчасно надіслані
всім учасникам на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації.
Робоча мова конференції — українська.
РЕЄСТРАЦІЯ

Для участі в конференції необхідно пройти онлайн-реєстрацію за
посиланням: https://forms.gle/e8TjMUeDtkkBwcxe8
Реєстрація учасників триває до 30 січня 2023 року включно. При
реєстрації необхідно вказати форму (форми) участі у конференції, а якщо такою
формою (однією з форм) є виступ з доповіддю, слід вказати також тему
доповіді.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

За результатами конференції планується підготовка електронної збірки
тез доповідей учасників, яка буде оприлюднена на офіційному веб-сайті
Навчально-наукового інституту права Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Тези доповідей слід надіслати на електронну адресу
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 12 лютого 2023 року
включно.
Тези доповідей студентів та аспірантів розглядаються за наявності
рецензії наукового керівника, який має науковий ступінь та (або) вчене звання.
Теми доповідей повинні максимально кореспондувати із зазначеною
вище тематикою конференції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
тези доповідей, які не відповідають тематиці конференції, не містять наукової
новизни або суперечать принципам академічної доброчесності.
Вимоги до тез: формат файлу - .doc чи .docx; назва файлу — прізвище
учасника в англійській транслітерації; обсяг — до 5 сторінок у форматі А4;
поля з усіх боків – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегль — 14, інтервал – 1,
стиль – Normal, перший рядок абзацу — відступ 1,25 см.

Назва доповіді та відомості про автора подаються на початку першої
сторінки за таким зразком:

Андрушко П.П., професор кафедри кримінально-правової політики та
кримінального права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат юридичних наук, професор
Проблеми конституційності окремих положень Кримінального кодексу України

Посилання на використані джерела слід оформляти як позатекстові
(наприклад, [2] або [3, с. 14]) згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація
та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила
складання» з наведенням наприкінці тез списку літератури за таким зразком:

Список літератури

1. Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види.
Адвокат. 2011. № 6. С. 7-20.
2. Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій
(голова) та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2012. 1128 с.
Правові акти до списку літератури включати непотрібно.

(Оригінальний документ)

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua